Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr - uvedení nového produktu na trh 

    Sklenář, Tereza
    Tato marketingová studie je zaměřena na zpracování podnikatelského plánu zavedení nového produktu na trh. Jedná se o nově navrhované zařízení určené lidem s omezenou schopností pohybu nohou, které by jim usnadnilo pohyby ...