Now showing items 1-1 of 1

  • Posuzování životního cyklu komunálního odpadu 

    Vlach, Josef
    Cílem této práce je ukázat metodiku životního cyklu a životní cyklus zneškodňování komunálního odpadu. V první a druhé části je pojednáno o postupu při tvorbě LCA studií dle ČSN EN ISO 14 040 a ČSN EN ISO 14 044. V třetí ...