Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza rizik a bezpečnosti skladu stavební chemie 

    Ruml, Jiří
    Analýza rizik a bezpečnosti skladu stavební chemie Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUF FSI v Brně Předložená diplomová práce se zabývá posouzením rizika a možným návrhem bezpečnostního opatření při zvýšení ...
  • Posouzení bezpečnosti čerpací stanice pohonných hmot 

    Šimková, Markéta
    Posouzení bezpečnosti čerpací stanice pohonných hmot. Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUT FSI v Brně. Tato diplomová práce se zabývá kvantitativním oceněním míry rizika, které pro obyvatelstvo, zvířata a ...