Now showing items 1-1 of 1

  • Hydraulický přidržovač/vyhazovač 

    Škarvada, Radoslav
    Diplomová práce řeší návrh hydraulického přidržovače/vyhazovače pro mechanický klikový lis. Na základě zadaných parametrů je provedena analýza klikového mechanismu, potřebné výpočty, analýza a návrh možných variant řešení, ...