Now showing items 1-1 of 1

  • Zlomkové diferenciální rovnice a jejich aplikace 

    Kisela, Tomáš
    Zlomkový kalkulus je matematická disciplína zabývající se vlastnostmi derivací a integrálů neceločíselných řádů (nazývaných zlomkové derivace a integrály, zkráceně diferintegrály) a metodami řešení diferenciálních rovnic ...