Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba pístu diskové brzdy objemovým tvářením 

    Toman, Svatopluk
    Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 23-03-T002 předkládá návrh technologie výroby polotovaru pístu diskové brzdy osobního automobilu z uhlíkové oceli 12 010.3. Předpokládaná roční výrobní ...