Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace výrobního procesu 

    Hejzlar, Aleš
    Tato diplomová práce se věnuje optimalizaci procesu výroby. V práci je vyložena problematika třískového obrábění a soustružení. V praktické časti je analyzován proces výroby, navrhnut a vyhodnocen plánovaný experiment ...