Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet aerodynamiky závodního automobilu 

    Vančura, Jan
    Diplomové práce je zaměřena na výpočty aerodynamických charakteristik závodního automobilu. Popisuje metodu sestavení CFD modelu s využitím 3D scanneru ATOS a prostředí softwaru Pro Engineer. V průběhu vytváření této práce ...