• Studie operativního řízení výroby 

  Krob, Otto
  Tato diplomová práce se zabývá studií operativního řízení výroby ve společnosti B:Tech, a.s. konkrétně v její divizi Strojírenská výroba. Analyzuje současný informační a materiálový tok ve výrobě a na základě této analýzy ...
 • Návrh zefektivnění vybrané technologie údržby 

  Mecera, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zefektivnění technologie údržby pro nákladní vozidla a autobusy společnosti ICOM transport divize Humpolec. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat stávající technologii údržby, ...
 • Analýza ultratenkých vrstev metodami SIMS a TOF-LEIS 

  Duda, Radek
  Studium možností hloubkového profilování vrstev kombinací metod SIMS a TOF-LEIS.
 • Výroba součásti plošným tvářením 

  Hartelová, Karolína
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia v oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby výlisku z konstrukční oceli 11 375. Výrobní série činí 100 000 kusů. Na základě literární studie problematiky plošného tváření ...
 • Řešení technologie obrábění kulových čepů v podmínkách firmy TRW 

  Tichánek, Martin
  Obsahem je zefektivnění obráběcího procesu. Rozbor stávajícího stavu obrábění kulového čepu. Volba alternativ břitových destiček a utvařečů třísky. Vyhodnocení utváření třísky. Změna dráhy dokončovací břitové destičky. ...
 • Návrh rámu horského kola a jeho deformačně napěťová analýza pomocí MKP 

  Jelínek, Martin
  Diplomová práce se zabývá částí vývoje rámu horského kola kategorie enduro. Nejdříve se zabývá tvorbou rozměrově modifikovatelného modelu rámu v CAD systému SolidWorks. Další část práce se zabývá deformačně-napěťovou ...
 • Využití laserinterferometru ML 10 GOLD pro snímání vibrací bezdotykovým způsobem 

  Lajza, Petr
  Diplomová práce se zabývá měřením vibrací. Měření je prováděno laserinterferometrem ML10 GOLD a je bezdotykové. Pro měření je využito různých způsobů a dvou softwarů. Cílem práce je tyto způsoby popsat, provést měření, ...
 • Implementace základních metod štíhlé výroby ve výrobním podniku 

  Holder, Jitka
  Předmětem této diplomová práce je zlepšení procesu výroby ISO standardních ventilů použitím základních metod štíhlé výroby. Práce je členěna na 2 úrovně. První úroveň tvoří celkový pohled na proces ve výrobní oblasti a ...
 • Aplikace Voronoiových diagramů v plánování dráhy robotu 

  Pich, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti využití metod počítačové geometrie při plánování pohybu robota mezi statickými i dynamickými překážkami, především se jedná o úlohy globálního plánování pohybu robota pomocí zobecněného ...
 • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Baran, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání slinutých karbidů v sortimentu výroby firem Pramet Tools a.s., Sandvik-Coromant a Ceratizit z hlediska jejich řezných rychlostí, posuvů a šířky záběru ostří pro operaci soustružení. ...
 • Matematické modelování mechanických systémů vozidel 

  Zháňal, Lubor
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací výpočetního systému, který by umožňoval interaktivní simulace kinematiky a dynamiky mechanických systémů vozidel či obecných mechanismů za pomoci moderní výpočetní techniky. ...
 • Analýza rizik a bezpečnosti skladu stavební chemie 

  Ruml, Jiří
  Analýza rizik a bezpečnosti skladu stavební chemie Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUF FSI v Brně Předložená diplomová práce se zabývá posouzením rizika a možným návrhem bezpečnostního opatření při zvýšení ...
 • Hydraulicko-elektrický systém zajišťující paralelitu chodu beranu vůči stolní desce hydraulického lisu 

  Ošlejšek, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh konstrukce a výpočet mechanismu, který zajistí paralelitu chodu beranu a přestavování polohy beranu vůči stolní desce svislého hydraulického lisu. První část práce se věnuje návrhovým ...
 • Návrh nosné konstrukce pro fotovoltaické sluneční články 

  Kulhánek, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nosné konstrukce pro fotovoltaické sluneční panely o celkové ploše 200m2. Nosná konstrukce je navrhována jako součást sluneční elektrárny. V úvodní části práce pojednává o ...
 • Tankovací a osvětlovací věž pro závody GT automobilů 

  Nakládal, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh kompletu technického vybavení pro vytrvalostní závody automobilů splňující předpisy FIA. Vybavení boxu zajišťuje tankování paliva, osvětlení boxu, zdroj a rozvod tlakového ...
 • Silikonový tlumič torzních kmitů řadového šestiválcového vznětového motoru 

  Drozdek, Lukáš
  Tato diplomová práce s názvem „Silikonový tlumič torzních kmitů řadového šestiválcového vznětového motoru“ je zaměřena na prvotní návrh možnosti použití silikonového tlumiče torzních kmitů pro výše zmiňovaný motor určený ...
 • Manipulátor ovocnářských produktů 

  Riesner, Tomáš
  Práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru, sloužícího k nakládce ovocnářských produktů na prostředky dálkové přepravy (kamionové návěsy, železniční vagony). Součástí práce je ideový konstrukční návrh celého zařízení ...
 • Technologie výroby plechových klecí pro radiální soudečková ložiska 

  Jabůrek, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh technologie výroby a konstrukční řešení funkčních částí nástrojů pro operace děrování okének a lisování zámků klece radiálního soudečkového ...
 • Optimalizace objednávek a kontrola stavu kapacit zdrojů ve firmě Formex 

  Voborník, Tomáš
  Diplomová práce Optimalizace objednávek a kontrola kapacit zdrojů ve firmě Formex s.r.o. je složena ze tří částí. První část je seznámení s různými typy výrob a jejich specifikacemi, dále se věnuje plánování a řízení výroby. ...
 • Analýza tepelné ztráty větráním pro různě definovaná množství větracího vzduchu 

  Janírek, Martin Stanislav
  Práce analyzuje tepelné ztráty větráním pro různá množství větracího vzduchu. Analýza je provedena na několika modelových případech (školní třída, fitcentrum, kinosál a byt). U každého případu je řešena varianta bez použití ...