Recent Submissions

 • Návrh podnikatelského záměru: E-shop se spodním prádlem 

  Dabergerová, Dana
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru na založení internetového obchodu s dámským a pánským spodním prádlem. Práce vychází ze získaných informací, analýzy současného stavu a následnou realizací včetně finančních ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmída, Jaromír
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace firmy Salleko spol. s r.o. v období let 2003 – 2007. Finanční situace podniku je posouzena pomocí metod finanční analýzy, bonitních a bankrotních modelů. První část ...
 • Návrh na zvýšení spokojenosti zákazníků restaurace Plzeňský dvůr 

  Marková, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků restaurace Plzeňský dvůr. V teoretické části se práce zabývá vysvětlením základních pojmů souvisejících s touto problematikou a metod zjišťování spokojenosti. ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Benedělová, Martina
  Cílem této bakalářské práce je zvýšit spokojenost zákazníků společnosti Cement Hranice, a.s. na trhu cementářských výrobků, zejména se sortimentem suchých omítkových a maltovinných směsí a navrhnout zavedení nového výrobku ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Havlů, Monika
  Tato bakalářská práce analyzuje současný stav a hospodářskou politiku společnosti Správa obecních lesů Nová Cerekev spol. s r.o. Zkoumá prostředí, ve kterém působí, a poukazuje na nedostatky ovlivňující její činnost. ...
 • Reporting v podmínkách vybrané firmy 

  Koubková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá oblastí reportingu ve firmě quick-mix k.s. V úvodu bakalářské práce je vymezen pojem reporting a teoretická východiska, dále je popsán současný způsob uskutečňování reportů ve firmě. Cílem práce ...
 • Návrh ERP systému ve výrobním podniku 

  Poliak, Michal
  Základním cílem této práce je definovat koncept pro zavedení informačního systému podniku, který by podporoval hlavní procesy výrobního podniku a byl by základním předpokladem pro zavedení komplexního celopodnikového ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Janík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problémů současného stavu společnosti Algora spol. s r.o. a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh celkového řešení rozvoje společnosti a zlepšení jejího ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ježek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou problémů současného stavu společnosti Stavona spol. s r.o., která se zabývá výrobou plastových otvorových výplní. V první části seznamuji s teoretickými poznatky finanční analýzy, ...
 • Návrh počítačové sítě podniku 

  Pokorný, David
  Práce se zabývá problematikou síťové infrastruktury malé stavební firmy. Současný stav počítačové sítě je celkově nevyhovující, a proto se firma rozhodla, že společně s přestavbou sídla společnosti bude realizovat i zcela ...
 • Posouzení stávajícího informačního systému firmy a návrh změn. 

  Hájek, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou stávajícího informačního systému společnosti. Jsou použity metody SWOT a HOS 8. Na základě výsledků těchto metod jsou pak navrženy návrhy na zlepšení. Návrhy obsahují popis optimalizace ...
 • Efektivita odměňování v dopravní firmě 

  Jakešová, Veronika
  Tato práce se zabývá analýzou součastného stavu firmy P. R. Trans, zhodnocením situace a návrhem efektivnějšího systému odměňování. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů odměňování, hodnocení, mzda, motivace a jejich ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Mayer, Daniel
  Cílem bakalářské práce „Podnikatelský záměr pro rozvoj malé firmy“ je poskytnout návod jak rozvinout malou firmu na úspěšnou střední firmu, která bude mít reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Bakalářská práce ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Fraňková, Kristýna
  Bakalářská práce řeší problém ve firemní kultuře ve společnosti IFE-CR a. s. Práce vychází z předem stanovených hypotéz, které jsou položeny tak, aby se práce dále mohla zabývat problémem z nich vyplívajícím. Součástí je ...
 • Komunikační strategie pro firmu 

  Kavan, Jiří
  Předmětem bakalářské práce „Návrh komunikační strategie firmy“ je analýza současného stavu společnosti Nářadí Veselý Brno, spol. s r. o., zabývající se prodejem elektronického ručního nářadí, autorizovaným servisem, půjčovnou ...
 • Osobnost úspěšného managera 

  Janáčková, Lenka
  Bakalářská práce popisuje charakteristiky manažera, jeho role a funkce. Obsahuje teoretické poznatky, analýzy zkoumaných souborů, vyhodnocení a doporučení jak všeobecná, tak konkrétní.
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Tancár, Jakub
  Bakalárska práca analyzuje finančnú situáciu spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za jednotlivé kvartály v období rokov 2004 až 2007 pomocou vybraných metód finančnej analýzy. Na základe výsledkov kladie návrhy a ...
 • Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi 

  Čechová, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a ...
 • Hodnocení informačního systému firmy iStyle Praha s. r. o. a návrhy na jeho zlepšení 

  Trefulka, Mojmír
  Tato práce se zabývá podnikovými informačními systémy. Podstatou práce je posouzení možností informačních systémů, jejich úspěšné začlenění do firemního provozu a zhodnocení prospěchu informačního systému pro chod podniku.
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Balga, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru. Vychází z nalezení podnikatelské příležitosti. Analyzuje potřeby nově založeného vinařství CROY, zabývající se výrobou a prodejem vína. Návrh podnikatelského záměru ...

View more