Now showing items 1-20 of 376

 • Problematika mezinárodního dvojího zdanění 

  Vašíčková, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodních daňových vztahů. Pojednává o obecném pozadí této oblasti, tj. o vnitrostátních daňových předpisech, v návaznosti na smlouvy o zamezení dvojího zdanění, spolupráci ...
 • Návrh nízkonákladové počítačové učebny pro neziskový sektor. 

  Fáborský, Jindřich
  Tato práce se zaměřuje na návrh počítačové učebny s co nejnižšími náklady pro Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka. Prostředkem pro minimalizaci nákladů je využití sítě s tenkými klienty a operačního ...
 • Návrh komunikační infrastruktury firmy JOSA-KOVO s.r.o. 

  Salaj, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh nové komunikační infrastruktury v sídle firmy JOSA – KOVO s.r.o. Návrh obsahuje pojednání o kabeláži, zařízeních nutných pro chod datové sítě a serverech. V první části jsou zpracována ...
 • Model internetového obchodu pro firmu 

  Boudný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací elektronického obchodování a tvorbou elektronického obchodu. Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu problému a návrh řešení. Je zde popsán postup vytváření elektronického obchodu ...
 • Porovnání daňových systémů České a Slovenské republiky 

  Kraicová, Petra
  Bakalárska práca poukazuje na rozdiely v daňových sústavách Českej a Slovenskej republiky. Je zameraná na problematiku dane z príjmov fyzických osôb. Nachádza vežké odlišnosti v samotnom výpočte dane a v čiastkach znižujúcich ...
 • Dopad daňové reformy v oblasti daně z příjmů na vybranou skupinu poplatníků 

  Machalová, Helena
  Bakalářská práce se zabývá analýzou dopadů daňové reformy z pohledu daně z příjmů fyzických osob. Jejím cílem je srovnat jednotlivé právní úpravy před a po reformě a stanovit shodné a rozdílné znaky. Obsahuje též návody, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Miluška, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řešení podnikatelského záměru, který se zaměřuje na Franchising. Obsahuje celkový rozbor firmy a jejího chodu. Dále se zabývá analýzou všech aspektů firmy: strategií, technicko-ekonomická ...
 • Hodnocení dopadů zrušení výpočtu daně ze společného základu daně manželů 

  Katolický, Lukáš
  V bakalářské práci se autor zabývá hodnocením dopadů zrušení výpočtu daně ze společného základu daně manželů. Autor zde porovnává daňovou zátěž rodin s dětmi v letech 2007 – 2009. V první části bakalářské práce je uvedena ...
 • Návrh změn počítačové sítě pro Teplárny Brno, a.s. 

  Procházka, Marek
  Předmětem mojí bakalářské práce je analýza a návrh modernizace počítačové sítě pro přenos dat mezi jednotlivými zdroji tepla a výměníkovými stanicemi pro firmu Teplárny Brno, a.s.
 • Optimalizace daňové zátěže právnických osob v České republice 

  Dufková, Hana
  Cílem práce je navrhnout kroky jak optimalizovat daňovou povinnost právnických osob v České republice s ohledem na změny způsobené reformou v letech 2007-2010; charakterizovat daňové zatížení a možnosti, jak daňovou povinnost ...
 • Vytvoření systému pro e-shop 

  Zapletal, Jakub
  Tato práce se věnuje vytvoření aplikace e-shopu pro účely komerčního šíření. Je zde probrán průzkum prostředí a technologiemi, kterými se může daná aplikace vyvíjet. Nakonec je popsána vlastní práce a spokojenost s volbou ...
 • Návrh univerzálního kabelážního systému komerční budovy 

  Vítěz, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem univerzálního kabelážního systému pro komerční budovu. Práce analyzuje současný stav kalebážní infrastruktury budovy, obsahuje teorii síťové problematiky, výběr prvků sítě a návrh kabelážního ...
 • Řízení spolupráce se zákazníky 

  Hanzlík, Tomáš
  Obsahem této bakalářská práce, zabývající se řízením vztahů se zákazníky, budou teoretická východiska a podklady pro praktické řešení návrhu změn v CRM systému ve společnosti Internova - CZ GmbH, spol. s r.o., které mají ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Křížová, Veronika
  Tato bakalářská práce provádí analýzu firmy AMARON s.r.o. v období let 2006 až 2008 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a analýzy SWOT. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Návrh komunikačního plánu 

  Strupek, Ondřej
  Tato bakalářská práce analyzuje současnou situaci firmy KZK, s.r.o., a její postavení na trhu. Výsledky situační analýzy pomohou firmě navrhnout takový komunikační plán, který jí zajistí lepší šíření marketingových informací ...
 • Podnikatelský záměr 

  Holík, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na kontrolu finančního zdraví firmy Dusab, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Dále práce vyhodnocuje stávající ekonomickou a marketingovou situaci společnosti. Bakalářská ...
 • Rozvoj nového produktu v malém pivovaru 

  Ševčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj nového produktu v malém pivovaru. Na základě teoretických východisek, uvedených v první části práce, je zaměřena na zhodnocení dosavadní situace malého pivovaru. Obsahuje postupy ...
 • Analýza výkonnosti stavebního podniku pomocí časových řad 

  Toul, Michal
  Tato práce se bude zabývat popisem a následnou analýzou výkonnosti stavebního podniku pomocí finančních údajů o podniku. V práci bude zahrnut popis statistických časových řad včetně popisu finančních ukazatelů. Dále se ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Zemánek, Martin
  Bakalářské práce je zaměřena na návrh a následnou implementaci redakčního systému aplikovaného na moderní dynamickou webovou prezentaci vybrané společnosti. Redakční systém je zpracován podle detailní analýzy potřeb a ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Vrba, Patrik
  Tato práce analyzuje problematiku tvorby internetových prezentací a vývoje jejich redakčních systémů. Na základě zhodnocení dostupných technologií z oblasti internetových stránek a webových aplikací, je následně navrhnut ...