Poslední příspěvky

 • Výroba části podávacího mechanismu 

  Pašalov, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výstřižku – dílce z ocelového plechu 12020. Na základě literární studie problematiky technologie stříhání byla navržena výroba ...
 • Geometrie rejdové osy osobních automobilů 

  Straka, Martin
  Tato práce se zbývá geometrií rejdové osy nápravy osobních automobilů. Z databáze vozidel Bosch ESI [tronic] byli zjištěny hodnoty sbíhavosti kol, úhel odklonu kola, záklonu rejdové osy a příklon rejdové osy u 74 vozidel. ...
 • Aplikace algoritmu metody konečných prvků na rovinnou úlohu 

  Pavlů, Jiří
  Cílem práce je naprogramovat algoritmus metody konečných prvků pro jednoduchou rovinou úlohu. Programový systém ANSYS bude využit pro přípravu modelu, pro zobrazení vypočtených výsledků a pro verifikaci algoritmu
 • Vliv homogenizace na mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91 

  Provazníková, Andrea
  Tato bakalářská práce obsahuje fotografie i grafické znázornění vlivu tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91. Na snímcích ze světelné mikroskopie jsou zaznamenány struktury slitiny, ...
 • Racionalizace manipulace s materiálem v Bosch Diesel s.r.o. 

  Novák, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problémy s rozmístěním strojů a pracovišť a tokem materiálu v dílně sériových oprav vysokotlakých vstřikovacích čerpadel v závodě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Impulzem pro vypracování této ...
 • Technologie obrábění vnějších závitů 

  Dlouhý, Michal
  Tato práce se zabývá metodami obrábění vnějších závitů. Cílem této práce je popsat technologické podmínky a parametry obráběných vnějších závitů. Nejprve jsou popsány základní metody obrábění vnějších závitů. Dále jsou ...
 • Řízení chodu kostelních zvonů programovatelným automatem 

  Křížek, Ladislav
  V této práci je popsán zvon, jeho součásti, konstrukční předpoklady pro jeho správnou funkci, řízení chodu kostelních zvonů s ručním pohonem a řízení s pohonem rotačního elektromotoru. Dále je v této práci popsán programovatelný ...
 • Bezdotykové měření povrchových teplot ve strojírenství. 

  Merenda, Petr
  Tématika zpracovaná v rámci bakalářské práce se zaměřuje na začlenění bezdotykového měření povrchových teplot mezi ostatní způsoby měření teploty. Analýza změn teplotních polí v průběhu třískového obrábění je vztažena k ...
 • Strategie a techniky kontroly znečištění pro spalovací procesy 

  Kunc, Vlastimil
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spalovacích procesů. V práci je uveden přehled a popis jednotlivých konstrukčních parametrů spalovacího zařízení a jejich vlivu na tvorbu emisí. Práce dále popisuje jednotlivé druhy ...
 • Moderní trendy ve výrobě vstřikovacích lisů 

  Dvořák, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je porovnat modernější elektrický a klasický hydraulický stroj, rozdíly v jejich pohonu, uzavíracích jednotkách a vstřikovacích jednotkách. Porovnat stroje několika výrobců a to z hlediska ...
 • Pásový podvozek stavebních strojů 

  Richtr, Pavel
  Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o typech pásových podvozků současných stavebních strojů o celkové hmotnosti do deseti tun, vytvořit přehled o použití jednotlivých typů podvozků u konkrétních typů strojů, uvést ...
 • Výpočet rozložení vztlaku po rozpětí křídla Glauertovou metodou 

  Kubíček, Martin
  Cílem této práce bylo provést zjednoduššený výpočet rozložení vztlaku po rozpětí křídla letounu RAPID 200 jež je dvousedadlový, celokovový dolnoplošník s přímým křídlem a běžným uspořádáním pohonné jednotky, Glauertovou ...
 • Pohon 4x4 u osobních vozidel. 

  Hrádek, Zbyněk
  Cílem bakalářské práce je vytvoření rešerše popisující jednotlivé koncepce pohonu všech kol u osobních automobilů. Zvláště se pak zaměřuje na konstrukci, princip činnosti a vhodnost použití jednotlivých koncepcí. Počátek ...
 • Aplikace systému ShopTurn při programování CNC soustruhů s hnanými nástroji. 

  Šeda, Martin
  Práce je zaměřena na rozbor funkcí a editorů dostupných pro programování hnaných nástrojů soustruhů v systému ShopTurn, včetně praktické aplikace na zadané součásti. Zpracování technické dokumentace, vytvoření NC programu ...
 • Struktura žárupevných ocelí 

  Skýba, Pavel
  Tato práce pojednává o struktuře žáropevných ocelí, o tečení, druzích zpevnění, tepelném zpracování. Práce je zpracována formou rešerše s použitím informací z uvedené literatury. Obsahuje přehled používaných ocelí rozdělených ...
 • Výroba nerezové clony z plechu plošným tvářením 

  Rozmahel, Vladimír
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku s přírubou vyrobeného z nerezového ocelového plechu ČSN 17 240. Na základě literární studie problematiky tažení bylo ...
 • Posouzení rizika ztráty vzpěrné stability prutu ze dvou různých materiálů 

  Zvěřina, Martin
  Cílem této práce je posouzení rizika ztráty vzpěrné stability prutu ze dvou různých materiálů a vymezení hranice pro kritickou sílu vzpěru prutu ze dvou různých materiálů pomocí vztahů pro prizmatický prut. Dále je zde ...
 • Návrh víceplášťové tlakové nádoby 

  Klement, Jan
  Předmětem této bakalářská práce je provedení optimálního konstrukčního návrhu tlakové nádoby na daný tlak a vnitřní a vnější poloměr. Vlastní výpočet je proveden analyticky. V závěru se práce zabývá rešerší možností ...
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru 

  Sikora, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je navrthnout 3 varianty orientace polotovaru-nábojnice. Vybrat si jeden návrh a u něho provést výpočty a nakreslit výkresovou dokumentace.
 • Pružinový závěs pece parního reformingu 

  Horsák, Libor
  Návrh pružinového závěsu pece parního reformingu. Předmětem práce je kompenzace posuvů prostřednictvím vhodného uložení, vzniklých tepelnou dilatací potrubí v peci parního reformingu. Nastíněny jsou různé systémy řešení ...

Zobrazit další