Recent Submissions

 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při 3D obrábění 

  Hosch, Pavel
  Rozbor technologii a strategii 3D frézování modelu formy v softwaru PowerMILL PRO 8.0. Kvantifikování rozdílů strojních časů při aplikování různých strategií obrábění. Naprogramování kompletního obrábění navržené součásti ...
 • Struktura žárupevných ocelí 

  Skýba, Pavel
  Tato práce pojednává o struktuře žáropevných ocelí, o tečení, druzích zpevnění, tepelném zpracování. Práce je zpracována formou rešerše s použitím informací z uvedené literatury. Obsahuje přehled používaných ocelí rozdělených ...
 • Řízení chodu kostelních zvonů programovatelným automatem 

  Křížek, Ladislav
  V této práci je popsán zvon, jeho součásti, konstrukční předpoklady pro jeho správnou funkci, řízení chodu kostelních zvonů s ručním pohonem a řízení s pohonem rotačního elektromotoru. Dále je v této práci popsán programovatelný ...
 • Předpisy pro stavbu letadel 

  Seďa, Ondřej
  Bakalářská práce zahrnuje soubor požadavků předpisů pro stavbu letadel. Rozebrány jsou kategorie způsobilosti a použití podle evropských předpisů CS, amerických předpisů FAR a předpisů pro ultralehké letouny. Zmíněny jsou ...
 • Výpočtové systémy na bázi MKP určené pro konstruktéry 

  Frémund, Libor
  Tato práce se zabývá výpočtovými systémy na bázi metody konečných prvků určené pro konstruktéry. Jsou zde popsány nejčastěji používané systémy, jejich funkce a obsažené moduly, které pomáhají konstruktérovi při práci. Práce ...
 • Parní turbina jednostupňová 

  Girman, Peter
  V bakalárskej práci, jednostupňová parná turbína sa zo zadaných parametrov prehriatej pary navrhuje predbežným výpočtom turbína s najvhodnejšou využitežnosťou a s najvyššou účinnosťou. Termodynamickým výpočtom prietočnej ...
 • Modely materiálů pro simulaci dynamických dějů ve tváření 

  Fiala, Zdeněk
  Bakalářská práce obsahuje základní informace o modelech materiálů pro simulace dynamických dějů ve tváření. Popisuje simulační software založený na metodě konečných prvků a jeho využití při simulaci dynamických dějů ve ...
 • Využití biomasy v České republice 

  Galčáková, Alena
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou energetického využitia biomasy v ČR. Úvodná kapitola obsahuje všeobecný prehžad zdrojov energie. Nasleduje rozprava o biomase, ako jedeného z druhu alternatívneho zdroja ...
 • Návrh stolní pásové brusky 

  Šimčík, Jaroslav
  Jaroslav Šimčík Návrh stolní pásové brusky BP, Ústav Výrobních strojů, systémů a robotiky, 2008, str. 41, obr. 19, přílohy 15 Tato bakalářská práce spadá do oblasti dřevoobráběcí techniky se zaměřením na konstrukci pásové ...
 • Vývoj endoprotéz 

  Řehák, Kamil
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje totálních endoprotéz. V práci je popsána historie vývoje endoprotéz a popis v současné době vyráběných a používaných typů endoprotéz. V závěru je nastíněn současný vývoj ...
 • Návrh optické soustavy na rozšíření svazku Nd:YAG laseru v aparatuře pro laserovou spektroskopii (LIBS) 

  Roščák, Michal
  Cielom bakalárskej práce je navrhnutie ďalekohžadu pre rozšírenie gaussovského zväzku Nd:YAG laseru používaného v aparatúre LIBS. V okolí stredu rozšíreného zväzku je intenzita žiarenia približne rovnaká a preto je táto ...
 • Řezná keramika a její efektivní využití 

  Prášek, Vladimír
  Charakteristika řezné keramiky, vývoj, rozdělení, popis výroby a výchozí mate-riály, základní fyzikálně-mechanické vlastnosti. Sortiment výrobků domácích a světových producentů řezných nástrojů. Doporučené pracovní ...
 • Hodnocení obrobitelnosti slitin hliníku - kriteria hodnocení 

  Bambula, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá obrobitelností slitin hliníku. Jsou zde popsány problémy, které vznikají při obrábění hliníkových slitin, vliv chemického složení na obrobitelnost. Následující část vyhodnocuje obrobitelnost ...
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru 

  Sikora, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je navrthnout 3 varianty orientace polotovaru-nábojnice. Vybrat si jeden návrh a u něho provést výpočty a nakreslit výkresovou dokumentace.
 • Design digitálního budíku s rádiem 

  Pokorný, Martin
  Náplní této bakalářské práce je uplatnit myšlenky a nápady k vytvoření inovativního designu radiobudíku s digitálním zobrazením hodin a ukázat na tomto zadání vlastní tvůrčí aktivitu, orientaci v dané problematice a schopnost ...
 • Pružinový závěs pece parního reformingu 

  Horsák, Libor
  Návrh pružinového závěsu pece parního reformingu. Předmětem práce je kompenzace posuvů prostřednictvím vhodného uložení, vzniklých tepelnou dilatací potrubí v peci parního reformingu. Nastíněny jsou různé systémy řešení ...
 • Optické scanovací systémy 

  Chren, Tibor
  Táto práca sa zaoberá optickými systémami používaných v reverznom inžinierstve. Práca má podať prehlad systémov určených na digitalizáciu z hlavným zameraním na optické skenery. Najskôr je krátko spomenutý vývoj a rozdelenie ...
 • Výroba nástroje pro zalisování tvarové podložky do příruby 

  Kolář, Milan
  Bakalářská práce řeší návrh nástroje pro zalisování tvarové podložky do příruby vysokotlakého čerpadla. Teoretická část závěrečného projektu shrnuje poznatky z teorie a technologie tváření kovů a slitin za studena. V ...
 • Výroba ADI litin 

  Stachovec, Ivo
  Práce je zaměřená na určení perspektivy a trendu vývoje uvedeného materiálu, včetně výrobních problémů a výrobních možností. Dále se zaměřuje na porovnání mechanických vlastností použitého materiálu ADI litiny s ostatními ...
 • Adsorpce na aktivním uhlí 

  Vrána, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popis adsorpce na aktivním uhlí. Je zde rozdělení aktivního uhlí podle tvaru a použití. Dále pak popis adsorpce z plynné a z kapalné fáze na aktivním uhlí. Jsou zde uvedeny faktory ovlivňující ...

View more