Poslední příspěvky

 • Návrh a realizace bezkontaktního otáčkoměru 

  Benda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezkontaktního otáčkoměru. Otáčkoměr byl navržen na základě rešeršní studie, která pojednává o jednotlivých senzorech a metodách bezkontaktního měření otáček. Měření umožnila ...
 • Návrh zdroje elektrické energie se Darriusovým rotorem 

  Novotný, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití alternativního zdroje energie - větru. Byl sestaven model Darrieusova rotoru pro výukové účely podle dostupných materiálů a možností. Pak bylo provedeno několik měření, ...
 • Pásový dopravník z odprašovače 

  Balcar, Petr
  Cílem této bakalářské práce je provést funkční výpočet pásového dopravníku pro dopravu popílku z odprašovače, dle zadaných parametrů. Navrhnout vhodnou koncepci dopravníku, jeho poháněcí a napínací stanici, uložení bubnů ...
 • Geodetické křivky a jejich aplikace 

  Orgoník, Svetoslav
  Cielom tejto práce je podať základný prehlad pojmov a výsledkov klasickej diferenciálnej geometrie kriviek. Zameriame sa na geodetické krivky a popíšeme ich základné vlastnosti. Ukážeme si geodetiky na niektorých špeciálnych ...
 • Studie typových řad kolových nakladačů 

  Durna, Pavel
  Práce se zabývá rozdělením a parametry kolových nakladačů. V současné době je na trhu široké zastoupení větších či menších výrobců kolových nakladačů. Podle velikosti, hmotnosti a výkonu stroje jsou kolové nakladače rozděleny ...
 • Návrh diskrétního regulačního obvodu algebraickými metodami řízení 

  Jurča, Petr
  Bakalářská práce se zabývá diskrétními regulačními obvody, kde lze použít buď regulátor s pevně danou strukturou nebo obecný regulátor. Pro návrh optimálního regulátoru lze použít různé algebraické metody řízení, které ...
 • Ojnice čtyřdobého vznětového motoru pro užitkový automobil 

  Židek, Lukáš
  Stručný přehled řešené problematiky, trendy a nové technologie. Zpracování základních rozměrů a uspořádaní motoru a jeho využití. Návrh rozměrů ojnice a její konstrukční řešení s ohledem na pevnost, funkční vlastnosti, ...
 • Deskripce různých druhů převodovek HARMONIC-DRIVE 

  Brus, Jan
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši, popisující různé druhy harmonických převodovek. Rešerše se zabývá popisem vlastností a možností aplikace jednotlivých druhů harmonických převodovek, včetně pracovních charakteristik ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při 3D obrábění 

  Hosch, Pavel
  Rozbor technologii a strategii 3D frézování modelu formy v softwaru PowerMILL PRO 8.0. Kvantifikování rozdílů strojních časů při aplikování různých strategií obrábění. Naprogramování kompletního obrábění navržené součásti ...
 • Výpočtové systémy na bázi MKP určené pro konstruktéry 

  Frémund, Libor
  Tato práce se zabývá výpočtovými systémy na bázi metody konečných prvků určené pro konstruktéry. Jsou zde popsány nejčastěji používané systémy, jejich funkce a obsažené moduly, které pomáhají konstruktérovi při práci. Práce ...
 • Analýza hlučnosti výtahu 

  Prokeš, Jaroslav
  Analýza hluku v obytných prostorách sousedících se strojovnou výtahu. Návrh a diskuse účinnosti případných protihlukových opatření.
 • Programové vybavení pro modelování automatizačních úloh 

  Bursík, Miroslav
  Tato diplomová práce popisuje a porovnává vybraný počítačový software, jenž lze využít k modelování automatizačních úloh. Práce je rozdělena na několik částí podle využití jednotivých software v různých odvětvích automatizace.
 • Píst čtyřdobého vznětového motoru o výkonu 66kW 

  Mikulka, Václav
  Obsahem této bakalářské práce je zpracovat výpočtový návrh a konstrukční řešení pístu pro čtyřdobý vznětový motor. V úvodu stručně popisuje píst jako součást pístní skupiny, základní konstrukční provedení pístů pro vznětové ...
 • Výhled v progresivních metodách plošného tváření 

  Válka, Petr
  Popis, vyhledání a zhodnocení progresivních metod plošného tváření kovů
 • Lanový naviják 

  Bunda, Petr
  Práce se zabývá konstrukcí lanového navijáku o nosnosti 800 kg, zdvihu 20 m a rychlosti zdvihu 10 m/min. V práci je řešen návrh lana, lanového bubnu a jeho uložení v rámu, pevnostní výpočty bubnu a jeho čepů, kontrolní ...
 • Návrh elektrického kladkostroje 

  Bádr, Miroslav
  Cílem práce bylo vytvořit technickou dokumentaci k elektricky poháněnému kladkostroji s ručně poháněným pojezdem. Zadány byly základní parametry jako nosnost, zdvih a rychlost zdvihu. Nejprve byl proveden výpočet zatížení ...
 • Dopravní gravitační dráha 

  Fatka, Milan
  Cílem této práce bylo navrhnout dopravní gravitační dráhu pro přepravu ocelového odlitku v rámci mezioperační vnitropodnikové přepravy. Dopravník je řešen podle platných norem s přihlédnutím k jednoduchosti konstrukce, ...
 • Výroba nerezové clony z plechu plošným tvářením 

  Rozmahel, Vladimír
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku s přírubou vyrobeného z nerezového ocelového plechu ČSN 17 240. Na základě literární studie problematiky tažení bylo ...
 • Výroba součásti z plastu 

  Enekeš, Lukáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia oboru 2307 predkladá návrh technológie výroby plastovej súčiastky – pätka nohy stola z materiálu polyamid Pa- 6. Na základe literárnej štúdie problematiky výroby technických ...
 • Návrh implementace tool data managementu do strojní firmy TIRAD. 

  Dohnal, Tomáš
  Cílem této práce je návrh koncepce implementace systému Tool Data Management do strojírenské kovoobráběcí společnosti TIRAD. V první části práce je naznačeno umístění TDM do vyššího celku zaváděných opatření pod souhrnným ...

Zobrazit další