Recent Submissions

 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Valenta, Peter
  URBANISTICKÉ RIEŠENIE MORAVSKÉ MESTO ZLÍN MÁ DNES DVOJAKÚ PODOBU: JE NIELEN HISTORICKY VÝZNAMNOU STAVEBNOU PAMIATKOU, ALE TAKTIEŽ DYNAMICKÝM MESTOM S VITÁLNYM SPOLOČENSKÝM A OBCHODNÝM ŽIVOTOM A UNIVERZITOU TOMÁŠA BAŤU. ...
 • Stavba v krajině - vinařské muzeum 

  Eibensteinerová, Lucie
  Areál přírodního parku Rochus se nachází v Uh. Hradišti, městské části Mařatice. Jedná se o půlhektarové území na kopci s nádherným výhledem na město. V minulosti sloužil jako vojenské cvičitě pro nedaleká kasárna. Po ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Hlavsa, Tomáš
  Projekt řeší návrh studentského bydlení na Starém Brně s blízkou vazbou na střed města. Přináší nové pohledy na utváření a stavění v městském bloku. Vnitroblok je pojat jako syntéza klidové a obslužné funkce města.
 • Bronx - změna adresy (přestavba káznice) 

  Janoušková, Zuzana
  Bronx - změna adresy (přestavba káznice) Diplomová práce představuje architektonickou studii nového využití objektu káznice a jeho nejbližšího okolí v brněnském „Bronxu“. Káznice s kaplí Nanebevzetí Panny Marie z 18.století ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Pšenčík, Ondřej
  Tato práce si klade za cíl navrhnout atraktivní bydlení pro studenty v blízkosti jejich škol a zároveň pozitivní ovlivnění okolního prostředí. Pomocí integrování vhodných funkcí zkvalitňuje život čtvrti.
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Floderová, Vendula
  Tématem práce je národní divadlo v Lublani.
 • Nová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brně 

  Malina, Pavel
  Bc. Pavel Malina, Architektura a urbanismus, Ústav navrhování V., FA VUT Brno 2009, 42 stran Diplomová práce, vedoucí doc. Ing. arch. Karel Havli, FA VUT Brno Diplomová práce se zabývá urbanistickým a architektonickým ...
 • Archeologický park Mikulčice 

  Hladíková, Monika
  Architektonicko urbanistický koncept Řešené území se nachází v extravilánu obce Mikulčice a v extravilánu obce Kopčany.Toto území má veliký potenciál a to jak kulturněhistorickými hodnotami, tak přírodními. Právě spojení ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Vacková, Michaela
  Anotace Téma diplomové práce se týká viničního hospodářství u obce Strachotín v blízkosti CHKO Pálava. Jedná se hlavně o návrh objektu nejen na zpracování a výrobu vína, ale také pro degustaci s následnou prohlídkou výrobního ...
 • Pavilon savců a ptáků Asie - ZOO Dvůr Králové 

  Procházka, Libor
  Konverze objektu bývalé slévárny na okraji areálu ZOO pro potřebu výstavního pavilonu drobných savců a ptáků s živou expozicí. Pavilon bude zaměřen v souladu se specializací ZOO, na faunu a flóru asijského kontinentu.
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Burešová, Jana
  Koncept: vytvoření nové " KLIDNÉ ULICE" konkurující ulici Křížové( ruch, množství aut), vytvoření nových veřejných a poloveřejných prostorů plných barev, zeleně a ploch odpočinku.
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Ondrůšová, Martina
  návrh národního divadla v historickém jádru hlavního města. Parcela k zastavění je dána blokem stávajících budov. Svým návrhem se vymezuji vůči blokové zástavbě. Vytvářím vlastní divadelní náměstí.
 • Nová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brně 

  Matějová, Pavla
  Bc. Pavla Matějová, Architektura a urbanismus, Ústav navrhování V., FA VUT Brno 2009, 19 stran Diplomová práce, vedoucí doc. Ing. arch. Karel Havliš, FA VUT Brno Diplomová práce se zabývá urbanistickým a architektonickým ...
 • Staré Brno - urbanisticko architektonická studie revitalizace města 

  Krížo, Emil
  H STARÉ BRNO - URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REVITALIZACE MESTA
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Hujo, Marián
  Ciežom je navrhnúť budovu činohry slovinského národného divadla. Parcela sa nachádza na Kongresnim trhu v Lublani v historickej zástavbe vo vnútry vnútrobloku. Základným konceptom riešenia je vytvorenie komorného verejného ...
 • Konverze VI. energetické ústředny, Ostrava - DOV 

  Navrátil, Oldřich
  Tématem mé diplomové práce bylo rekonstruovat a najít novou náplň a program pro průmyslový objekt v areálu bývalých železáren. Objekt je součástí národní kulturní památky Vítkovic a vztahují se na něj kritéria památkové ...
 • Urbanistická studie obce Kunčice pod Ondřejníkem 

  Kasan, Michal
  V mé diplomové práci se zabývám koncepcí rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem. Mým úkolem bylo najít správnou pozici centra obce v nesourodě se rozvíjející zástavbě. Po mnoha úvahách jsem zvolil polohu nového centra v místě ...
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Kučerová, Jana
  TŘETÍ PLATFORMA A CENTRUM TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V LAUSANNE TRVALE UDRŽITELNÉ MĚSTO JE PODLE MÉHO NÁZORU TAKOVÉ, KTERÉ SVÝM OBYVATELŮM POSKYTUJE KVALITNÍ MĚSTSKÉ PROSTORY - ATRAKTIVNÍ ULICE A NÁMĚSTÍ - ZAJÍMAVÉ I PRO ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Machara, František
  městský blok určený zadáním pro studii na stavbu nového Slovinského národního divadla se nachází přímo v centru města Lublaň. Vnitroblok se otevírá prolukou do přilehlého parku Zvezda kterým probíhá jedna z městských os ...
 • Kompaktní město - aneb co nového se může ještě dít v Brně mezi nádražími 

  Novosad, Ondřej
  Urbanisticko-architektonická studie nové části města mezi stávajícím a budoucím hlavním nádražím v Brně. Cílem studie je vytvoření nového prostorového konceptu městského prostředí jako alternativu k dosavadním záměrům ...

View more