Poslední příspěvky

 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Macháčková, Šárka
  Trendy rozvoje naší civilizace spojené s bezohledným čerpáním zdrojů, přinesly obavu, že brzy narazí na své meze. Vznikly organizace jejichž cílem je jakýsi kompromis – udržitelnost v přitakání dalšího rozvoje, ale jen ...
 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Kuklová, Zuzana
  Zuzana (23:46): Project is rekonstruction of building number 24 and new building on space of building number 25 (technical condition of this building doesn´t alowed any use) in area of former bata´s factory in Zlín. Big ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Klimešová, Naďa
  Jaká je stavba v krajině? Není lhostejná. Využívá ale nezneužívá. Nekonkuruje. Není lhostejná Motivem projektu je cesta, jako proces, jako kompoziční prvek. Má začátek mezi vinicemi a končí výhledem na dominantu krajiny – ...
 • Kompaktní město - aneb co nového se může ještě dít v Brně mezi nádražími 

  Březovská, Markéta
  Místo nového územního plánu jsem vyvinula strategii jak řešit situaci v komplikované oblasti mezi brněnskými nádražími. Území na jih od centra je předmětem diskuzí již téměř sto let. Dnes, spolu s přemístěním hlavního ...
 • Nová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brně 

  Handlířová, Petra
  Diplomová práce se zabývá urbanistickým a architektonickým návrhem pásu území podél Svitavského náhonu a říčky Ponávky v Brně. Vlastní řešené území se nachází v blízkém okolí Svitavského náhonu a to v místech, kde je již ...
 • Staré Brno - urbanisticko architektonická studie revitalizace města 

  Krížo, Emil
  H STARÉ BRNO - URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REVITALIZACE MESTA
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Hujo, Marián
  Ciežom je navrhnúť budovu činohry slovinského národného divadla. Parcela sa nachádza na Kongresnim trhu v Lublani v historickej zástavbe vo vnútry vnútrobloku. Základným konceptom riešenia je vytvorenie komorného verejného ...
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Kučerová, Petra
  Navrhuji tu novou autonomní sturkturu, která vychází z protažení kompozičních os okolního prostředí, ale která vlastním charakterem a náplní vytváří své specifické prostředí. Struktura múže být nezastavěná, zastavěná ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Vítek, Jiří
  Název diplomové práce: Slovinské národní divadlo v Lublani Autor: Bc. Jiří Vítek Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing.Arch. Zdeněk Makovský Měsíc a rok obhajoby: Květen 2009 Cílem práce je vytvořit návrh budovy národního ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Ondrůšová, Martina
  návrh národního divadla v historickém jádru hlavního města. Parcela k zastavění je dána blokem stávajících budov. Svým návrhem se vymezuji vůči blokové zástavbě. Vytvářím vlastní divadelní náměstí.
 • Kompaktní město - aneb co nového se může ještě dít v Brně mezi nádražími 

  Novosad, Ondřej
  Urbanisticko-architektonická studie nové části města mezi stávajícím a budoucím hlavním nádražím v Brně. Cílem studie je vytvoření nového prostorového konceptu městského prostředí jako alternativu k dosavadním záměrům ...
 • Nová Pražská brána ve Znojmě (jedním domem dvě náměstí) 

  Lanc, Marian
  Nová Pražská brána – Jedním domem dvě náměstí Nová budova „CAFÉ Brána“ je zamýšlena jako jakási náhrada středověké hradební zdi se strážní věží, která byla součástí severní barbakánové brány. Dům zároveň vytvoří chybějící ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Škvařilová, Marie
  Urbanisticko-architektonické řešení: Lokalitou, která byla vybrána pro návrh stavby činoherního divadla pro Slovinské národní divadlo je blok, potažmo parcela, která je v srdci samotného města a zároveň ukončující Plečnikovu ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Krajčírová, Barbora
  Zadaním diplomovej práce je návrh vinárskeho hospodárstva , s možnosťou ubytovania . Ciežom je vytvoriť komplexný urbanisticko - architektonický projekt riešeného územia, ktorý je založený na využití miestnych zdrojov pre ...
 • Konverze plynojemu, Ostrava - DOV 

  Dvořáčková, Kateřina
  Předmětem mé diplomové práce je rekonverze plynojemu na území NKP Vítkovice v Ostravě. Objekt je umístěn v kontaminovaném území areálu bývalých vysokých pecí a koksovny, proto před jakoukoliv rekultivací je nutno provést ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Hlavsa, Tomáš
  Projekt řeší návrh studentského bydlení na Starém Brně s blízkou vazbou na střed města. Přináší nové pohledy na utváření a stavění v městském bloku. Vnitroblok je pojat jako syntéza klidové a obslužné funkce města.
 • Enviromentální vědeckotechnický park v Zábřehu 

  Kratochvílová, Šárka
  Diplomová práce rozvíjí záměr vybudovat v Zábřehu ekologický projekt založený na využití obnovitelných zdrojů energie a recyklaci surovin. Studie se zabývá možným rozšířením plochy areálu a snaží se jej členit do funkčních ...
 • Studentské bydlení 

  Golík, Pavel
  Architektonická studie zástavby severního cípu městského bloku v těsné blízkosti Brněnského centra. Hlavním záměrem řešení je zejména snadná průchodnost územím, bezpečnost chodce a snadná orientace v prostoru. Architektonická ...
 • Víceúčelová aréna Brno 

  Chaloupková, Jolana
  Víceúčelová hala Brno- Arena je navrhnuta pro 12.000diváků s obchodní plochou 20.000 m2. Je situována na území Brno- Bosonohy a kompozčně se skládá z hlavní Areny, malé tréninkové haly, jednopodlažních garáží a parkovacích ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Machara, František
  městský blok určený zadáním pro studii na stavbu nového Slovinského národního divadla se nachází přímo v centru města Lublaň. Vnitroblok se otevírá prolukou do přilehlého parku Zvezda kterým probíhá jedna z městských os ...

Zobrazit další