Now showing items 1-2 of 2

  • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

    Dvořák, Pavel
    Moravská Ostrava v sobě nenese feudální dědictví. Je to město kde se téměř úplně vytratila stopa po jeho středověké síti, převažuje bloková struktura devatenáctého století, počátku dvacátého a nestruktura druhé poloviny ...
  • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

    Kučerová, Petra
    Navrhuji tu novou autonomní sturkturu, která vychází z protažení kompozičních os okolního prostředí, ale která vlastním charakterem a náplní vytváří své specifické prostředí. Struktura múže být nezastavěná, zastavěná ...