Now showing items 1-1 of 1

  • Enviromentální vědeckotechnický park v Zábřehu 

    Kratochvílová, Šárka
    Diplomová práce rozvíjí záměr vybudovat v Zábřehu ekologický projekt založený na využití obnovitelných zdrojů energie a recyklaci surovin. Studie se zabývá možným rozšířením plochy areálu a snaží se jej členit do funkčních ...