Now showing items 387-406 of 483

 • Tavení popele z biomasy 

  Hanus, Vlastimil
  Vlastimil Hanus: Tavení popela z biomasy. Diplomová práce magisterského studia 5. ročníku, školní rok 2009/2010, studijní skupina 5O/2. FSI VUT v Brně, Ústav energetiky, odbor Energetické inženýrství, květen 2010. Projekt ...
 • Technicko-provozní porovnání letounů pro dopravu aerotaxi 

  Obuch, Matej
  Diplomová práca je venovaná téme Technicko-prevádzkové porovnanie lietadiel pre dopravu aerotaxi. Tému práce som si vybral vďaka spoločnosti SkyService, ktorá sa v budúcnosti plánuje zamerať práve na túto formu dopravy. V ...
 • Technologické a ekonomické aspekty aplikace CNC obráběcích center 

  Martiňák, Marek
  Cílem diplomové práce bylo analyzovat nasazení CNC obráběcích center ve strojírenské výrobě se zaměřením na technologičnost konstrukce obráběných součástí, přesnost a ekonomické aspekty obráběcího procesu. Po prostudování ...
 • Technologické aspekty nástrojů pro obrábění dřeva 

  Brlica, Vlastimil
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia na fakultě strojního inženýrství se zabývá problematikou řezných nástrojů na obrábění dřeva. Jsou zde charakterizovány vlastnosti dřeva a řezných materiálů používajících ...
 • Technologický manipulátor udírny 

  Gajdušek, Jakub
  Tato práce navrhuje celkové konstrukční řešení technologického manipulátoru udírny, který slouží pro přesun vozíků s potravinami mezi udírenskou a zchlazovací komorou. Komory jsou spojeny v jedno zařízení. Je uvažováno s ...
 • Technologický projekt výroby nerotačních (deskových) součástí 

  Henzl, David
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování technologického projektu výroby nerotačních (deskových) součástí na základě požadavků společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. V první části práce je zpracována literární studie z oblasti ...
 • Technologický projekt výroby rotačních součástí 

  Čvanda, Petr
  Diplomová práce se zabývá technologickým projektem výroby rotačních součástí, přesněji návrhem uspořádání části pracoviště lehké obrobny - soustružny ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. Při návrhu pracoviště se vychází jak ...
 • Technologie CNC frézování 

  Vondrák, Jan
  Rozbor obecných možností na frézovacích strojích, rozbor možností při programování v dílensky orientovaném frézování v systému Sinumerik 840D ShopMill. Návrh variant technologie výroby, včetně vytvoření NC programů součásti ...
 • Technologie řezání laserem 

  Kolkop, David
  Tato diplomová práce pojednává o technologii laseru a jeho možností využití v praxi. Popisuje princip, rozdělení a možnosti použití laseru při obrábění. Cíleně se zaměřuje na technologii řezání laserem. Diplomová práce ...
 • Technologie výroby a zpracování středověkých hrotů střel 

  Kašpar, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou výroby, typologie a použití středověkých hrotů. V teoretické části je popsána historie luku a jeho evropské nálezy především ze středověku. Poté je nastíněn historický vývoj hrotů a je ...
 • Technologie výroby kopie osobního automobilu pomocí digitalizace 

  Eis, Jiří
  Tato práce, vypracovaná jako diplomový projekt na VUT v Brně, v teoretické části shrnuje nejpoužívanější metody, technologii reverzního inženýrství a rapid prototyping, včetně jejich využití v praxi. Experimentální část ...
 • Technologie výroby plastového kontejneru na náboje 

  Hejl, Dušan
  Diplomová práce se zabývá řešením výroby zadané součásti „plastový kontejner na náboje“. Součást je vyrobena z vysokohustotního polyethylenu s obchodním označením LITEN ML 77 při navrhované sérii 3 000 000 kusů. Na základě ...
 • Technologie výroby součásti tvářením 

  Litochlebová, Soňa
  Tato diplomová práce řeší zefektivnění výroby víka z plechu. Nový technologický postup ušetří dvě výrobní operace tažení. Zvoleno je tažení válcové nádoby s přírubou a její následné kalibrování podle zadané výkresové ...
 • Technologie výroby tělesa mixážního tubusu z plastu 

  Pipek, Josef
  V diplomové práci je předložen komplexní návrh technologie výroby vstřikování plastů do forem. Literární studie shrnuje poznatky ze vstřikování termoplastů, lepení termoplastů a návrhu vhodného materiálu pro zadaný výrobek. ...
 • Technologie výroby základny přístroje z plastu 

  Vyškovský, Stanislav
  Technologie vstřikování termoplastů má široké využití ve všech odvětvích spotřebního a elektrotechnického i automobilového průmyslu. Největší výhodou této výrobní technologie je velký stupeň automatizace a dobrá opakovatelnost ...
 • Technologie zápustkového kování držáku blatníku 

  Ondráček, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o problematice zápustkového kování. Je zde zpracována podrobná literární studie, ve které jsou podklady pro vypracování zadané součásti – držáku blatníku. Jsou zde uvedeny možnosti dělení výchozího ...
 • Technologie zápustkového kování hřídele 

  Vaško, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu technologie výroby rotační součásti hřídele pomocí zápustkového kování. Jedná se o technologii objemového tváření na svislých kovacích lisech. V práci jsou podrobně rozpracovány ...
 • Teoretický popis zobrazení digitálním holografickým mikroskopem 

  Slabá, Michala
  Diplomová práce se zabývá teorií zobrazení transmisním digitálním holografickým mikroskopem s částečně koherentním osvětlením. V práci je řešen vliv stavu prostorové a časové koherence osvětlení na vznik optických řezů. ...
 • Tepelně-hydraulický a pevnostní výpočet výměníku tepla 

  Fiala, Petr
  Hlavním předmětem práce je napěťová analýza určitých částí trubkového výměníku tepla použitím MKP. Každá část je posouzena dvěma odlišnými výpočtovými způsoby. Způsobem na základě výpočtových hodnot a způsobem blížícího ...
 • Teplárna na biomasu 

  Hrubý, Vojtěch
  Obsahem práce je zpracovat podklady spotřeby tepla v obci Velký Karlov a za stávající centrální výtopnu navrhnout teplárnu na biomasu. Pomocí technicko-ekonomického vyhodnocení ročního provozu teplárny zhodnotit vhodnost ...