Now showing items 474-483 of 483

 • Zařízení pro zalisování tlumiče průtoku do tělesa vstřikovacího čerpadla. 

  Trutna, Pavel
  Cílem této práce byla konstrukce nového zařízení na lisování tlumiče průtoku do tělesa vstřikovacích čerpadel VP30. Na základě kritérií z hlediska ergonomie, montáže, tvaru tělesa a nákladů bylo zkonstruováno zařízení, ...
 • Zápustkové kování ozubeného kola 

  Bradáč, Tomáš
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia předkládá návrh technologie výroby ozubeného kola pomocí zápustkového kování. Součást je z oceli 14 220.0 (16MnCr5). Polotovar je tyč o75 - 211 ČSN EN 10060. Roční ...
 • Zásady a navrhování projekčních zpracování kotelních ostrovů se zaměřením na potrubí 

  Suchomel, Radoslav
  Tato práce řeší problematiku návrhu a konstrukce potrubí, specificky zaměřené na kotelní zařízení a jeho vybavení. Ty jsou důležité pro vytváření potrubních tříd v programech (PDMS) a k urychlení výstupních parametrů, jako ...
 • Zjednodušený parametrický model boční struktury 

  Smilek, Tomáš
  Zjednodušený parametrický model boční struktury DP, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, 2010, str. 117, obr. 130, přílohy 0 Problematika diplomové práce je určena nárazovými zkouškami Euro NCAP, jmenovitě bočním ...
 • Zkoušky rozprašovacích hlav kapalných paliv 

  Suchánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zkouškami dvou rozprašovacích hlav při spalování kapalných paliv a zemního plynu. Je zde proveden jednoduchý rozbor problematiky, principů a způsobů rozprašování kapalin. Dále je zde podrobněji ...
 • Zkřehnutí TiAl intermetalik indukované oxidací povrchu 

  Fukátková, Pavla
  Tato práce je zaměřena na studium vlivu oxidace povrchu intermetalické slitiny TiAl, na její lomové chování a na studium tvorby a stability vybraných povlaků, které by těmto jevům mohly zabránit. Na ?-TiAl slitině (Ti46Al7Nb) ...
 • Zpracování bioplynu 

  Vařeka, Miloš
  Cílem této práce je představit technologie vhodné k využití pro úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu a navrhnout a provést experiment ke zjištění účinnosti jedné této metody.
 • Zvedací zařízení pro formulový vůz 

  Havel, Jan
  V diplomové práci se autor zabývá konstrukčním návrhem zdvihacího zařízení pro formulový vůz. Nejprve je provedena rešerše v současné době používaných řešení. Poté následuje volba vhodného příslušenství, předběžný analytický ...
 • Zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí 

  Rousová, Michaela
  Diplomová práce řeší možnosti zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí. Malosériová výroba neposkytuje příliš mnoho možností k využití mechanizace anebo automatizace. Naopak při sériové výrobě se dá efektivita ...
 • Zvýšení pružnosti zážehového motoru přeplňováním 

  Hájek, Daniel
  Diplomová práce se zabývá problematikou přeplňování zážehových spalovacích motorů plnicími turbodmychadly. Cílem této diplomové práce je návrh vhodného turbodmychadla pro jednoválcový zážehový motor. Po zvolení vhodného ...