Now showing items 21-40 of 108

 • Porovnání analytických metod ČSN vůči metodám US EPA při rozboru vodných vzorků 

  Bělicová, Marie
  V rámci diplomové práce bylo při rozboru vodných vzorků provedeno porovnání analytických metod dle platných norem používaných v České republice (ČSN ISO, ČSN EN, ČSN EN ISO) vůči metodám založeným na principu metod dle US ...
 • Srovnání biocidní účinnosti dezinfekčních přípravků proti biofilmu 

  Šlitrová, Barbora
  Pseudomonas aeruginosa je častým původcem nosokomiálních nákaz. Tento oportunní patogen je rezistentní vůči antibiotikům různých tříd i vůči biocidům. Některé jeho kmeny tvoří biofilm. Ve zdravotnictví představuje tvorba ...
 • Sledování populace vinných kvasinek během kvašení vinného moštu 

  Krätschmerová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek izolovaných v průběhu kvašení vinného moštu a bobulí odrůdy vína Sauvignon pěstovaného v integrované vinici. Identifikace a taxonomické zařazení kvasinkových ...
 • Analýza vybraných alergenů ve vonných kompozicích 

  Koláčková, Adéla
  Tato práce se zaměřuje na alergenní vonné látky v kosmetických přípravcích. Pro vybrané zástupce jsou popsána jejich specifika, metody kontroly a sledování. Dále jsou také uvedeny dermatologické problémy související s ...
 • Kvasinky a víno 

  Palíková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek izolovaných z bobulí a moštu vinné révy. K izolaci byla použita bílá odrůda vína Sauvignon, které bylo pěstováno a vyráběno podle požadavků ekologického zemědělství. ...
 • Vliv kovových iontů na tokové chování roztoků polyelektrolytů 

  Lišková, Kateřina
  Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá studiem reologického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na) v přítomnosti sodných a vápenatých iontů. Roztoky CMC-Na o různých koncentracích ...
 • Diagnostika depozice tenkých vrstev připravovaných z dimethylphenylsilanu 

  Procházka, Michal
  Cílem této práce je studium procesů probíhajících během depozice organokřemičitanových tenkých vrstev formou plazmové polymerace. Tenké vrstvy se v poslední době staly nejrozšířenějším způsobem povrchových úprav materiálů. ...
 • PCR identifikace nepatogenních bakterií izolovaných ze sýrů 

  Jurečková, Nela
  Různé druhy rodu Bifidobacterium jsou součástí běžné střevní flóry lidí i zvířat. Jsou známé pro svůj prospěšný vliv na zdraví a proto je lze využít v potravinách a farmaceutických produktech jako probiotika. Mimo jogurty ...
 • Analýza flavonoidů v pivu metodou LC-MS 

  Měřínská, Radana
  Předložená diplomová práce je zaměřená na analýzu fenolických látek u piv různé stupňovitosti a značek. Cílem práce bylo nalezení případných rozdílů mezi jednotlivými typy piv a dále mezi pivy českými a zahraničními. ...
 • Zhášení fluorescence ve studiu agregačního chování koloidů 

  Srholcová, Barbora
  Tato práce byla zaměřena na zkoumání agregátů hyaluronan-tenzid z hlediska stanovení agregačního čísla. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla stanovena hodnota kritické micelární koncentrace (CMC) cetyltrimethylamonium ...
 • Identifikace probiotických bakterií ve farmakách 

  Zovčáková, Monika
  Laktobacily sú dominantnými baktériami vaginálnej flóry. Probiotiká obsahujúce laktobacily sa využívajú pri liečbe a prevencii bakteriálnych urogenitálnych infekcií. Táto práca je zameraná na identifikáciu a druhovú ...
 • Stanovení alergenních a potenciálně alergenních kovů v kosmetických přípravcích 

  Krakovková, Lenka
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit přehled o výskytu alergenních a potenciálně alergenních kovů v očních stínech. Diplomová práce podává přehled o legislativě kosmetických přípravků a popisuje typy alergických reakcí na ...
 • Mikrobiální produkce karotenoidních pigmentů s využitím odpadních substrátů 

  Němcová, Andrea
  Karotenoidy sú prirodzene vyskytujúce sa pigmenty produkované baktériami, kvasinkami, vláknitými hubami i rastlinami. Majú významné biologické účinky s využitím v potravinárskom priemysle, farmácii i kozmetike. Cieľom ...
 • Studium použitelnosti písků pro přípravu porobetonu v hydrotermálních podmínkách 

  Straka, Radek
  Stavební průmysl je stále expandujícím odvětvím zasahujícím do života každého člověka. Pórobeton je v dnešní době, kdy je nedílnou součástí výroby i ekonomické hledisko, velmi atraktivní a aktuální téma. Jedná se o materiál ...
 • Hydratace a struktura huminových kyselin studovaná metodami termické analýzy 

  Grebíková, Lucie
  Cílem této práce bylo užití termické analýzy, především teplotně modulované diferenční kompenzační kalorimetrie (TMDSC) k odhalení změn ve struktuře huminových kyselin (HA), způsobených pravidelným vlhčením HA vodou a jejím ...
 • Změny aktivit enzymů v ovoci v průběhu dlouhodobého uchovávání 

  Ferdová, Jitka
  V této diplomové práci byly studovány změny aktivit antioxidačních enzymů a změny obsahu nízkomolekulárních antioxidantů v různých druzích ovoce při dlouhodobém skladování. V teoretické části jsou popsány jednotlivé ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách 

  Škopová, Jitka
  Tato diplomová práce se věnuje problematice potenciálně alergenních aromaticky aktivních látek v potravinách. Aromata přidávána do potravin jsou především rostlinného původu. Na lidský ogranismus mají tyto vonné látky a ...
 • Srovnání méně známých druhů ovoce z hlediska obsahu vitaminu C 

  Mařáková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením obsahu vitaminu C v různých odrůdách dřínu obecného (Cornus mas) a jeřábu obecného (Sorbus aucuparia). V teoretické části jsou popsány botanické charakteristiky obou rostlin, ...
 • Termo-oxidační stabilita směsí rostlinných olejů 

  Kovačíková, Barbora
  Rostlinné oleje se používají v mnoha odvětvích chemického průmyslu. V průběhu zpracování konkrétního produktu, ve kterém jsou rostlinné oleje použity, dochází často ke zvyšování teploty. Vyšší teplota urychluje průběh ...
 • Kontaminace vybraných částí města Brna těžkými kovy 

  Debnárová, Andrea
  Tato diplomová práce je zaměřena na míru kontaminace půdy těžkými kovy na území města Brna. Odběry vzorků byly prováděny ve třech etapách, od října 2009 do března 2010 a to tak, aby reprezentovaly různá roční období a byl ...