Now showing items 1-1 of 1

  • Kontaminace vybraných částí města Brna těžkými kovy 

    Debnárová, Andrea
    Tato diplomová práce je zaměřena na míru kontaminace půdy těžkými kovy na území města Brna. Odběry vzorků byly prováděny ve třech etapách, od října 2009 do března 2010 a to tak, aby reprezentovaly různá roční období a byl ...