Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv kovových iontů na tokové chování roztoků polyelektrolytů 

    Lišková, Kateřina
    Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá studiem reologického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na) v přítomnosti sodných a vápenatých iontů. Roztoky CMC-Na o různých koncentracích ...