Now showing items 1-3 of 3

 • Biosorpční schopnosti termofilních kultur 

  Zichová, Miroslava
  Cílem této diplomové práce je studium biosorpce těžkých kovů mědi, olova a zinku termofilními bakteriemi rodu Geobacillus – G. thermodenitrificans CCM 2566 a G. thermocatenulatus CCM 2809. Biosorpce byla prováděna ve ...
 • Růstové charakteristiky termofilních mikroorganismů 

  Kuchtová, Ludmila
  Cíl této diplomové práce byl zaměřen na studium vlivu podmínek kultivace na růst populace termofilních bakterií Thermus aquaticus, Thermus scotoductus, Geobacillus thermodenitrificans a Geobacillus thermocatenulatus v médiu ...
 • Stanovení obsahu vybraných mykotoxinů v krmivech 

  Zelníčková, Lenka
  Tato diplomová práce je věnována aktuální problematice monitoringu vybraných mykotoxinů v krmivech v ČR. Cílem teoretické práce bylo zpracovat literární rešerši z dostupných knižních, elektronických i časopiseckých pramenů, ...