Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

    Bazgerová, Petra
    Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v bezu černém. V teoretické části je popsána botanická charakteristika bezu černého, jeho výskyt a ostatní známé druhy. Dále je tato práce zaměřena na ...