Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické materiály na bázi nitramidů 

    Křištof, Adam
    Homolytická disociace vazby N-NO2 reprezentuje primární proces štěpení energetických materiálů pod vlivem tepelných účinku, nárazu, otřesu a elektrické jiskry. Štěpení vazby u nitramidů charakterizují jak homolytická vazebná ...
  • Toxicita nitroderivátů toluenu a produktů jejich transformací 

    Marcelová, Štěpánka
    Tato práce je zaměřena na ověřování toxicity p-Nitrotoluenu a sloučenin vznikajících jeho aerobní transformací, a to oxidací methylové skupiny a redukcí nitroskupiny. Některé z těchto produktů nebyly komerčně dostupné a ...