Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv atomů kovů na dohasínající dusíkové plazma 

    Bocková, Ivana
    Cílem diplomové práce je studium vlivu atomů kovů na dohasínající dusíkové plazma. Dohasínající plazma čistého dusíku je předmětem studií řady prací zabývajících se kinetikou procesů v plazmatu. Ovšem existuje jen velmi ...