Now showing items 1-1 of 1

  • Polykaprolakton, jeho syntéza, charakterizace a degradabilita 

    Boháčová, Zdeňka
    Předložená diplomová práce se zabývá studiem polymerace za otevření kruhu (ROP) kaprolaktonu katalyzované pomocí nových organických a organokovových sloučenin. V teoretické části práce jsou na základě literární rešerše ...