Now showing items 1-1 of 1

  • Senzorické a analytické hodnocení chutnosti sýrových analogů 

    Brabcová, Lenka
    Cílem této práce bylo zjistit vliv různých druhů tuků na obsah aromaticky aktivních látek a na celkovou chutnost analogů tavených sýrů. Vzorky sýrů byly vyrobeny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně z koncentrovaného mléčného ...