Now showing items 1-1 of 1

  • Zhášení fluorescence ve studiu agregačního chování koloidů 

    Srholcová, Barbora
    Tato práce byla zaměřena na zkoumání agregátů hyaluronan-tenzid z hlediska stanovení agregačního čísla. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla stanovena hodnota kritické micelární koncentrace (CMC) cetyltrimethylamonium ...