Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení reziduí léčiv pomocí separačních metod 

    Vašíčková, Petra
    Nesteroidní protizánětlivé látky (NSAIDs) představují v posledních letech neustále se vyvíjející a velmi často používanou skupinu léčiv, a to zejména v humánní medicíně. V souvislosti s tím vzrůstá i riziko jejich průniku ...