Now showing items 1-1 of 1

  • Mikrobiální kontaminace fotografických materiálů 

    Ouředníčková, Veronika
    Diplomová práce je zaměřena na studium mikrobiální kontaminace fotografických materiálů. V první části práce jsou shrnuty poznatky o mikrobiální kontaminaci uložených fotografií v archivech a muzeích. Byly vybrané nejčastější ...