Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení obsahu vybraných mykotoxinů v krmivech 

    Zelníčková, Lenka
    Tato diplomová práce je věnována aktuální problematice monitoringu vybraných mykotoxinů v krmivech v ČR. Cílem teoretické práce bylo zpracovat literární rešerši z dostupných knižních, elektronických i časopiseckých pramenů, ...