Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza kaseinů kravského mléka kapilární elektroforézou 

  Dvořáková, Irena
  Diplomová práce se zabývá stanovením kaseinů v lyofilizovaných vzorcích mléka, přičemž byla používána metoda kapilární elektroforézy (CE). Ta již byla optimalizována a ověřena v diplomové práci Ivany Mičíkové z roku 2009. ...
 • Analýza vybraných alergenů ve vonných kompozicích 

  Koláčková, Adéla
  Tato práce se zaměřuje na alergenní vonné látky v kosmetických přípravcích. Pro vybrané zástupce jsou popsána jejich specifika, metody kontroly a sledování. Dále jsou také uvedeny dermatologické problémy související s ...
 • Aplikace profilového testu na různé typy potravin 

  Přerovská, Mariya
  Tato diplomová práce byla zaměřena na využití profilových testů při senzorické analýze potravin. V teoretické části je popsán vývoj profilových metod, výhody a nedostatky jednotlivých technik, specifika přípravy hodnotitelů, ...
 • Denní chod obsahu a aktivity enzymu Rubisco v podmínkách normální a zvýšené koncentrace oxidu uhličitého 

  Matulková, Zuzana
  V této diplomové práci je popsán denní chod počáteční a celkové aktivity a obsahu enzymu Rubisco u buku lesního (Fagus sylvatica) v podmínkách normální, tj. 350 µmol.mol-1 (A-ambient) a zvýšené, tj. 700 µmol.mol-1 (E-elevated) ...
 • Hodnocení stability vybraných rostlinných olejů 

  Němečková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku stability vybraných rostlinných olejů, které jsou využívány v kosmetickém průmyslu. Stability osmi olejů bez přídavku aditiv byly stanovovány za pomoci diferenčního kompenzačního ...
 • Stanovení alergenních a potenciálně alergenních kovů v kosmetických přípravcích 

  Krakovková, Lenka
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit přehled o výskytu alergenních a potenciálně alergenních kovů v očních stínech. Diplomová práce podává přehled o legislativě kosmetických přípravků a popisuje typy alergických reakcí na ...
 • Termo-oxidační stabilita směsí rostlinných olejů 

  Kovačíková, Barbora
  Rostlinné oleje se používají v mnoha odvětvích chemického průmyslu. V průběhu zpracování konkrétního produktu, ve kterém jsou rostlinné oleje použity, dochází často ke zvyšování teploty. Vyšší teplota urychluje průběh ...
 • Zastoupení vybraných prvků v lidských vlasech 

  Jochimová, Eva
  Vlasy jsou výborná matrice ke sledování stopových prvků a minerálů v lidském těle. Až dlouhodobé změny v koncentraci prvků v organismu se odrážejí v jejich hodnotě ve vlasech, takže hodnocení minerálního stavu organismu ...