Now showing items 1-1 of 1

  • Biosorpční schopnosti termofilních kultur 

    Zichová, Miroslava
    Cílem této diplomové práce je studium biosorpce těžkých kovů mědi, olova a zinku termofilními bakteriemi rodu Geobacillus – G. thermodenitrificans CCM 2566 a G. thermocatenulatus CCM 2809. Biosorpce byla prováděna ve ...