Now showing items 1-4 of 4

 • Ekotoxikologické hodnocení sedimentů 

  Dobešová, Zuzana
  Sedimenty tekoucích a stojatých vod mohou být rezervoárem celé řady kontaminantů, které se do akvatického ekosystému dostávají ať už v důsledku kontrolovaného vypouštění čištěných odpadních vod nebo různých úniků či havárií ...
 • Posouzení základních ukazatelů odpadní vody firmy Dermacol 

  Fribertová, Marcela
  Tato diplomová práce je zaměřena na odpadní vody z kosmetického průmyslu a na jednotlivé základní ukazatele těchto vod. S rozvojem průmyslu roste i znečištění životního prostředí. Průmyslové odpadní vody, a látky v nich ...
 • Toxicita nitroderivátů toluenu a produktů jejich transformací 

  Marcelová, Štěpánka
  Tato práce je zaměřena na ověřování toxicity p-Nitrotoluenu a sloučenin vznikajících jeho aerobní transformací, a to oxidací methylové skupiny a redukcí nitroskupiny. Některé z těchto produktů nebyly komerčně dostupné a ...
 • Využití řasových testů v ekotoxikologii 

  Hájková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá využitím řasových testů v ekotoxikologii. Pro posouzení ekotoxicity vybraných chemických látek byla použita sladkovodní řasa Desmodesmus subspicatus. Pro vyhodnocování EC50 byla využita metoda ...