Now showing items 1-2 of 2

  • Nemrznoucí teplonosné kapaliny pro solární systémy 

    Mikšík, František
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem nemrznoucí teplonosné kapalinu pro solární systémy. Kapalina má být založena na směsi nově dostupné látky propan-1,3-diolu s vodou a s moderními inhibitory koroze. Dále bude prozkoumáno, ...
  • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

    Tkacz, Jakub
    Tato práce se zaměřuje na protikorozní ochranu hořčíkových slitin AZ 91. Zvláštní zřetel se přikládá korozi materiálů v některých prostředích a v neposlední řadě také povrchovým úpravám materiálů, kterými jsou broušení, ...