Now showing items 1-1 of 1

  • STOCHASTIC MODELING OF COMPOSITE MATERIALS 

    Pospíšil, Tomáš
    Práce je věnována generování náhodných struktur dvousložkových vláknových kompozitních materiálů a statistickým metodám analýzy náhodnosti těchto struktur. Byly vyvinuty čtyři algoritmy a vygenerované struktury byly ...