Now showing items 1-1 of 1

  • Příspěvek k diagnostice výkonových olejových transformátorů 

    Šimková, Martina
    Disertační práce se zabývá diagnostikou výkonových olejových transformátorů. Je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se nejprve zabývá obecným popisem transformátoru a jeho ...