Now showing items 1-7

CFD (1)
Metoda plochy odezvy (1)
multidisciplinary optimization (1)
multidisciplinární optimalizace (1)
Response surface method (RSM) (1)
transonic wing (1)
transsonické křídlo (1)