Show simple item record

Structure and properties of welded joints of steam turbine rotor

dc.contributor.advisorJuliš, Martincs
dc.contributor.authorMachala, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:18:39Z
dc.date.available2019-05-17T12:18:39Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMACHALA, J. Struktura a vlastnosti svarového spoje rotoru parní turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38921cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2021
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá posouzením strukturně-mechanických vlastností svarového spoje rotoru parní turbíny. Experimentálním materiálem svarového spoje je nízkolegovaná ocel 30CrMoNiV5-11 ve stavu po umělé degradaci. Teoretická část je literární rešerší dané problematiky se zaměřením na svařitelnost různých druhů ocelí používaných v energetickém průmyslu, na metalurgické pochody při svařovaní a obsahuje přehled nejdůležitějších metod svařování. Velká pozornost je věnována hodnocení kvality svaru podle příslušných norem a také destruktivnímu i nedestruktivnímu zkoušení svarových spojů. V experimentální části bakalářské práce bylo provedeno měření tvrdosti a mikrotvrdosti svarového spoje metodou dle Vickerse a vyhodnocení mikrostruktury metodami světelné mikroskopie. Získané hodnoty a informace o vlastnostech materiálu po umělé degradaci byly konfrontovány s již dříve získanými experimentálními výsledky ve výchozím stavu (po vyžíhání).cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the assessment of the structural-mechanical properties of welded joints of steam turbine rotor. Experimental weld material is low alloy steel 30CrMoNiV5-11 in the state after the artificial degradation. The theoretical part of the literary researches the issue, focusing on the weldability of different types of steel used in the energy industry, the metallurgical processes in welding and provides an overview of the most important methods of welding. Great attention is paid to the evaluation of weld quality in accordance with relevant standards and destructive and non-destructive testing of welded joints. In the experimental part of this work was carried out measurements of hardness and microhardness of the weldment by Vickers and evaluation of the microstructure by light microscopy. The obtained values and information about the properties of the material after artificial degradation were compared with previously obtained experimental results in the default state (after annealing).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSvarový spojcs
dc.subjecttvrdostcs
dc.subjectmikrotvrdostcs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectumělá degradacecs
dc.subjectWelded jointsen
dc.subjecthardnessen
dc.subjectmicro hardnessen
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjectartificial degradationen
dc.titleStruktura a vlastnosti svarového spoje rotoru parní turbínycs
dc.title.alternativeStructure and properties of welded joints of steam turbine rotoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2011-07-16-10:45:12cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid38921en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:33:37en
sync.item.modts2020.03.30 22:00:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHutařová, Simonacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record