Now showing items 22-26 of 26

 • Vliv aerodynamických parametrů na jízdní vlastnosti vozidel 

  Hejtmánek, Petr
  Základním cílem dizertační práce je vytvoření výpočetního nástroje pro ohodnocení vlivu aerodynamiky na jízdní vlastnosti vozidla. Navržená metodika je založena na simulování jízdních manévrů pomocí jednostopého modelu ...
 • Vysokofrekvenční pulsace při provozu vodní turbíny 

  Kubálek, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou modelování vysokofrekvenčních pulsací v čerpadlových turbínách, které způsobují vysokocyklické namáhání víka, spirály, rozváděcího a oběžného kola. Jsou zde navržena řešení pomocí přenosových ...
 • Využití numerické simulace k optimalizaci výroby voskových modelů 

  Kosour, Vojtěch
  Výroba voskových modelů vstřikováním do kovových forem je jednou z klíčových fází výroby kovových odlitků pomocí slévárenské technologie lití na vytavitelný model. Práce se zabývá problematikou tvorby numerické simulace ...
 • Vývoj nové koncepce autonomních jeřábů 

  Kubín, Martin
  Předložená dizertační práce si klade za cíl ověřit možnosti použití kapacitních snímačů zrychlení na jeřábové a manipulační technice. Kapacitní snímače zrychlení typu MEMS jsou dnes hojně využívány v elektronice, např. ...
 • Vývoj výkonných vrtacích nástrojů s využitím CAD/CAM a analýzy mechanismu tvorby třísky 

  Madaj, Martin
  Dokument pojednává o návrhu vrtacích nástrojů za pomocí CAD a CAE technologií. Nejprve jsou stručně nastíněny různé postupy tvorby 3D modelů vrtacích nástrojů, zmíněny možnosti měření jejich silového zatížení při vrtání, ...