Now showing items 1-20 of 432

 • Návrh ocenění podniku 

  Starý, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce se věnuje popisu teoretických východisek, základních přístupů a metod oceňování ...
 • Založení malé kavárny 

  Zatloukalová, Petra
  Cieľom tejto diplomovej práce je zostavenie podnikateľského plánu pre malú kaviareň. Práca začína dôkladnou analýzou všeobecného a špecifického okolia podniku a zistením silných a slabých stránok začínajúceho podniku. Ďalej ...
 • Marketingové strategie globálních IT korporací 

  Mikula, Štefan
  Predmetom diplomovej práce je popis a analýza marketingových stratégií vybraných nadnárodných spoločností pôsobiacich v informačných technológiách. Teoretická časť pojednáva o jednotlivých marketingových stratégiách firiem, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tomešková, Dagmar
  Předmětem diplomové práce je finanční analýza podniku a následné celkové zhodnocení finanční kondice společnosti za období let 2006 – 2009. Návrhová část práce je zaměřena na rozvoj a zefektivnění hospodaření podniku a ...
 • Aplikace principů projektového managementu a jeho význam při implementaci informačního systému SAP 

  Matulová, Nadežda
  Diplomová práca sa zameriava na projekt implementácie informačného systému SAP do spoločnosti. Približuje základné problémy a metódy projektového riadenia a bližšie popisuje aplikáciu týchto poznatkov v praxi. Výstupom ...
 • Plánování zdrojů pro projektový management 

  Ježek, Filip
  Diplomová práce se zaměřuje na úvodní plánování lidských zdrojů pro projektový management ve fázi nabídky v prostředí společnosti APV. Analyzuje úvodní plánování projektů a porovnává je s konečným stavem na konci projektu. ...
 • Dialogové rozhraní pro e-commerce 

  Crlík, Jan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením marketingové strategie pro nový elektronický obchod. Specifikuje vznik elektronické aplikace a popisuje jednotlivé marketingové nástroje, které vedou k efektivnějšímu prodeji produktů ...
 • Podnikatelský plán 

  Celbová, Hana
  Diplomové práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení kadeřnického salónu, který se bude nacházet v obci Nový Hrádek v Královéhradeckém kraji a bude provozován jako živnost fyzické osoby. Návrh podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr na vybudování solárního zdroje pro výrobní podnik 

  Raus, Petr
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na vybudování solárního zdroje pro výrobní podnik. Specifikuje obnovitelné zdroje energie, strukturu podnikatelského plánu a analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku v ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Deloitte Belgium a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Kašová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy spokojenosti zákazníků společnosti Deloitte Belgie. Srovnává teoretické poznatky s praktickými dovednostmi získanými během stáže ve společnosti Deloitte. Metoda osobního ...
 • Efektivní integrace zaměstnanců v multikulturní firmě 

  Macek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou integrace zaměstnanců v multikulturním prostředí. Vymezuje následující pojmy související s tématem: kultura, podniková kultura, pracovní skupina, interkulturní komunikace a interkulturní ...
 • Konkurenční strategie společnosti AGRALL zemědělská technika a.s. 

  Matula, Milan
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh konkurenční strategie pro společnost AGRALL zemědělská technika a. s., která realizuje obchodní činnost opírající se o tradice primárního a sekundárního sektoru českého hospodářství ...
 • Zvýšení efektivity personální práce společnosti Karlova pekárna s.r.o. 

  Berková, Aneta
  Tato práce se zaobírá podrobným rozborem personální oblasti na vlastních prodejnách společnosti Karlova pekárna s.r.o. a jejím cílem je snížení fluktuace zaměstnanců. Analytická část zahrnuje informace o vnitřním i vnějším ...
 • Model sportovních služeb v elektronickém obchodování 

  Moťka, Pavel
  Tato práce se zabývá otázkou nástrojů elektronického obchodování. Ve své první části se zaměřuje na vymezení termínu elektronické obchodování a na analýzu základních vztahů v elektronickém obchodu, současných trendů a ...
 • Podnikatelský plán vybrané firmy 

  Sedláček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu nově založené firmy v oblasti podnikání znalectví, autorizovaného inspektora, inženýrské činnosti a BOZP a PO. V práci je obsaženo shrnutí teoretických ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Přibyl, Pavel
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy současného stavu ...
 • Podnikatelský záměr 

  Velecká, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro existující společnost podnikající v oborech stolařské výroby a kovovýroby. Společnost je poměrně mladá, zahájila svou činnost v listopadu 2010. Cílem diplomové ...
 • Optimalizace webových stránek a strategie prodeje 

  Úradníček, Lukáš
  Diplomová práca pojednáva o optimalizácii webových stránok thajského masážneho štúdia. Súčasťou práce je zhodnotenie pôvodného stavu, návrh úprav, analýza kľúčových slov, optimalizácia textov a budovanie spätných odkazov. ...
 • Model dialogového rozhraní pro e-commerce 

  Suda, Karel
  Tato diplomová práce pojednává o dialogových rozhraních a navrhuje jejich optimální model pro firmy začínající podnikat na internetu, případně pomoci firmám na internetu podnikajícím ve zlepšení komunikace se zákazníky. V ...
 • Informační strategie firmy 

  Hrabčak, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá navržením informační strategie společnosti. Na základě analýzy současného stavu společnosti a jeho okolí byla navržena informační strategie dalšího rozvoje s využitím nejnovějších trendů v rámci ...