Recent Submissions

 • Městské lázně 

  Slezák, Filip
  Návrh objektu městských lázní.
 • B + B BARCELONA 

  Fabián, Ondřej
  Návrh školy do místa jako je čtvrť Poblenou je velké dobrodružství. Bloky plánu Cerda uv sobě uzavírají dramatickou historii industriální éry, kdy se ještě Barceloně říkalo Katalánský Manchester. A tady si pokládám otázku. ...
 • Viniční hospodářství Bukovský 

  Šejk, Sanko
  Jedná se o rekonstrukci a dostavbu třípodlažního objektu vinařství v centru obce Kobylí. Návrh rozšiřuje kapacitu výroby i skladování vína, vytváří prostory pro prezentaci vinařství a větší konferenční prostoru. Ve 3. NP ...
 • B + B BARCELONA 

  Datinská, Lucie
  Diplomový projekt je návrh gymnázia v Barceloně. Lokace projektu byla vybrána parcela v horách a to ve Vallcarce. Návrh zohledňuje umístění stavby. Hlavním cílem bylo dosáhnout velké změny místa, vložení jakéhosi impulsu, ...
 • Muzeum módy - Tokyo 2010 

  Kráľová, Zuzana
  navrhovaný objekt je múzeum módy pre mesto Tokio. Múzeum sa bude nachádzať na pulzujúcej tepne tokijského módneho diania. Navrhovaná budova presahuje 100m výšky a jej zbierky mapujú vývoj svetovej módy 20.storčia. Taktiež ...
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Říhová, Helena
  Náplní diplomové práce bylo řešení vstupní " zelené zóny" průmyslového areálu papírny Wanemi. Ve vstupní zóně je umístěn výstavní pavilon a objekt administrativní budovy. Detailněji se práce zabývá právě řešením výstavního ...
 • Městské lázně 

  Katovská, Kateřina
  Nové Městské lázně v Brně Forma sleduje svůj program a lokalitu. Vzájemné posunutí dvou budov vytváří intimní atmosféru v zahradě. V horní části budovy jsou umístěny lázně a zimní zahrada, v přízemí se nachází služby jako ...
 • Městské lázně 

  Weiss, Jan
  na tento chrám se kdysi nadávalo velmi urputně, neboť jej stavěl hýsek, který měl dosti drzosti, aby pozměnil půdorys proti pravidlu. Znali jsme tohoto stavitele a můžeme říci, že se nám líbil, jakkoli byl poněkud prostopášný." ...
 • Brno - kompaktní město mezi starým a novým nádražím 

  Tóth, Miroslav
  Urbanisticko architektonická študia novej časti medzi súčasným a budúcim nádražím v Brne. Cieľom je vytvorenie priestorového konceptu mestského prostredia ako alternatívy k zámerom výchádzajúcim z územného plánu. Významnú ...
 • Městské lázně 

  Halušková, Katarína
  Projekt městských lázní se nachází mezi hotelem Voronež a řekou Svratkou na ulici Poříčí. Byly navržené tak, aby poskytovali příjemný prostředí ke koupání, oddechu, rekreaci a sportu. Celé děni je orientováno směrem dovnitř ...
 • B + B BARCELONA 

  Špániková, Katarína
  Koncept návrhu gymnázia v Brcelona reaguje na existujúcu zástavbu, topografiu, na to čo tu bolo, avšak systém školy je odlišný. Rôznorodosť prostredia transformujem do okolia školy, v každom kúte sa koná iná činnosť, iný pohyb.
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Semela, Ladislav
  Řešením nové scény Slovinského Národního Divadla v Lublani sleduji i motto projektu „TACE“ (Theatre Architecture in Central Europe), tedy hledání formy a typu objektu pro "Nové Divadlo 21. století“. V rámci Workshopu ...
 • Kulturně společenské centrum u brněnské přehrady - architektonická studie objektů pro kulturně společenské i sportovní akce 

  Adámek, Jiří
  Kulturně společenské centrum Jednou z nejvýznamnějších rekreačních oblastí v bezprostřední blízkosti moravské metropole je Brněnská přehrada. Přehradní nádrž s rozlohou 252 ha byla vybudována na řece Svratce v letech ...
 • Stavba v krajině - Centrum ekologické výchovy 

  Sáčková, Veronika
  Cílem úkolu bylo navrhnout objekt situovaný na Jižní Moravě v blízkosti nádrže Nové mlýny s výhledem na kopce Pálavy. Dům je navržen s ohledem k životnímu prostředí jako mimořádně úsporný. Součástí ekologického konceptu ...
 • Město místo továrny - polyfunkční městský blok na Starém Brně 

  Šrajerová, Hana
  Hlavní filozofií návrhu bylo citlivá dostavba stávajícího bloku s důrazem na zachování městského charakteru území Starého Brna a vnést do území chybějící funkce, které by oživily a doplnily stávající a plánovanou výstavbu ...
 • B + B BARCELONA 

  Boleloucká, Alice
  Tématem projektu je stavba nového gymnázia v Barceloně, v místě, které je typické svými pravidelnými bloky navrženými architektem Cerdou. Stavbu jsem navrhla s respektem k tvaru parcely. Mým cílem bylo, nevytvořit jen ...
 • Dům pro handicapované v jádru městské památkové rezervace 

  Konvičný, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh objektu pro handicapované osoby. Objekt je zasazen do historického jádra městské památkové rezervace v Lipníku nad Bečvou. Parcela má obdélníkový půdorys a ukončuje jižní frontu náměstí ...
 • Městské lázně 

  Slížová, Daniela
  Tento projekt spracováva návrh mestských kúpeľov v Brne. Hlavná myšlienka projektu ja založená na prepojení vody, Červeného kopca a zmyslového vnímania. Prostredníctvom rôzneho využitia svetla, tvaru a významu návrh sa ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Grätzová, Dita
  Navrhuji dvě budovy situované v horní vyvýšené části řešeného území. Jedna budova je umístěna rovnoběžně s příjezdovou komunikací. Tvar budovy připomíná dlouhý kubus směřující ve směru příjezdové cesty a budova ubytování ...
 • Městské lázně 

  Semela, Ladislav
  Co jsou to “lázně” v prostředí dnešního města? V prostředí plného pohybu a hluku, v prostředí které je řízeno životem aktivní zaměstnané společnosti? Nejsou to klasické líné anglické přímořské lázně, ani rakouské pramenné, ...

View more