Poslední příspěvky

 • "Galerie Velké Ceny" - architektonická studie 

  Kolář, Zdeněk
  Cílem diplomní práce je architektonická studie budovy Gelerie Velké Ceny na Brněnském Masarykově okruhu. Projekt pracuje se stávajícím stavem využití území a jeho cílem je navázat na mnohaletou historii okruhu a zatraktivnit ...
 • Objekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Horký, Jan
  Diplomová práce se řeší objekty vstupní zóny u připravované novostavby energeticko-papírenského závodu WANEMI a.s. v Zábřehu. Jde o objekt prezentačního pavilonu a administrativní budovu. Návrh se slučuje funkci kanceláří ...
 • Ponava - sportovně komerční areál - fotbalový stadion 

  Černý, Luděk
  Cilem diplomoveho projektu je vytvorit jasnou urbanistickou koncepci brnenske casti Ponava. Prioritou je zachovani a znovuoziveni prostoru jako arealu pro sport a rekreaci, coz vychazi z historicke tradice a genius loci ...
 • Novostavba administrativní budovy na Květné ulici v Brně 

  Pustějovská, Jiřina
  Řešené území se nachází v klidné lokalitě ulice Květná v Brně. Pozemek z větší části tvoří lesopark, dominantou pozemku je vila z 30. let. Cílem návrhu bylo vytvořit koncept, který zachovává dominantu vily a nenarušuje ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Chudý, Ivan
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom vinného hospodárstva a hotela pri obci Strachotín v Juhomoravskom Kraji. Projekt je riešením výroby a prezentácie vína, pričom doplnkovú funkciu konceptu tvorí objekt určený na prechodné ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Šumpichová, Pavla
  Jedná se o areál na severním svahu II. vodní nádrže Nové Mlýny na konci ulice s vinnými sklepy v obci Strachotín. Hlavní stavbou je objekt vinařství, doprovodnou funkci tvoří objekty relaxační a občerstvovací. Doprovodné ...
 • Městské lázně 

  Katovská, Kateřina
  Nové Městské lázně v Brně Forma sleduje svůj program a lokalitu. Vzájemné posunutí dvou budov vytváří intimní atmosféru v zahradě. V horní části budovy jsou umístěny lázně a zimní zahrada, v přízemí se nachází služby jako ...
 • Městské lázně 

  Surá, Lucie
  „Jestliže včerejší koupel znamenala čistotu a zdraví, dnešní znamená požitek.“ „ … koupel je vyhrazena k potěše smyslů do sebe pohrouženého požitkářství.“ Luis Fernández - Galiano
 • Dům pro handicapované v jádru městské památkové rezervace 

  Konvičný, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh objektu pro handicapované osoby. Objekt je zasazen do historického jádra městské památkové rezervace v Lipníku nad Bečvou. Parcela má obdélníkový půdorys a ukončuje jižní frontu náměstí ...
 • Kulturní stavba v jižním centru 

  Matěnová Kocmanová, Eva
  EVA MATĚNOVÁ KOCMANOVÁ Kulturní stavba v jižním centru Ve své diplomové práci jsem navrhovala kulturní stavbu, konkrétně galerii výtvarného umění. Této práci předcházelo zpracování návrhu parku, do kterého jsem následně ...
 • Novostavba administrativní budovy na Květné ulici v Brně 

  Stejskalová, Marie
  Ulice, vrátnice se slepou stěnou a dům na sousední parcele daly budově charakter „výškové stavby naležato“, jenž je rozvíjen v uspořádání stavby. Budova, která „spadla“, zůstala viset nad terénem. Toto napětí umocňuje ...
 • Objekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Malovcová, Zoe
  Diplomová práce doplňuje svým návrhem rozsáhlý projekt společnosti Wanemi, a.s. v oblasti energetiky a papírenského průmyslu. Areál plánovaného papírenského závodu v průmyslové zóně „Leštinská“ v Zábřehu je logicky rozčleněn ...
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Svoboda, Petr
  kombinace žluté a zelené
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Říhová, Helena
  Náplní diplomové práce bylo řešení vstupní " zelené zóny" průmyslového areálu papírny Wanemi. Ve vstupní zóně je umístěn výstavní pavilon a objekt administrativní budovy. Detailněji se práce zabývá právě řešením výstavního ...
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Pavelka, Vojtěch
  Objekt je jednopodlažní o výměře 1025 m2 s pochozí střechou zpřístupněnou bezbariérovou lávkou. Je zasazen do zelené vstupní zóny před plánovanou ekologickou papírnou. Prezentační a výstavní pavilon by měl být výjimečnou ...
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Wicherek, Štěpán
  Umístění komplexu administrativy a víceúčelového pavilonu se zázemím je v předpolí areálu, usazen v zeleném pásu při hlavní areálové příjezdové cestě. Budova administrativy je výškového charakteru a tvoří orientační prvek. ...
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Tomisová, Irena
  PRÁCE SE ZABÝVÁ NÁVRHEM PREZENTAČNÍHO PAVILONU PAPÍRNY WANEMI, A.S. V ZÁBŘEHU. V rámci továrny je řešeno prostorové uspořádání zelené zóny, ve kterém jsou umístěny objekty restaurace, administrativní budovy, dočasného ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Grätzová, Dita
  Navrhuji dvě budovy situované v horní vyvýšené části řešeného území. Jedna budova je umístěna rovnoběžně s příjezdovou komunikací. Tvar budovy připomíná dlouhý kubus směřující ve směru příjezdové cesty a budova ubytování ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Drholecká, Monika
  Návrh moderní budovy vinařství plnící vysoké architektonické a funkční požadavky.
 • Stavba v krajině - Winery 

  Melnyková, Oksana
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout objekt pro výrobu vina situovaný na Jižní Moravě v blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny. Kromě potřebných ploch pro odstopkování, skladování, lisování, balení a export vina jsem také navrhla ...

Zobrazit další