• Areál bývalého šamotového závodu MŠLZ Mladějov na Moravě - funkční využití areálu pro potřeby Průmyslového muzea Mladějov 

  Racková, Eliška
  Předmětem projektu je využití rozsáhlého areálu obsahujícího nesourodou směsici výrobních, servisních a obytných objektů různého stáří a kvalit. Různý charakter má i území areálu – stará výrobní část, která je poměrně ...
 • Novostavba administrativní budovy na Květné ulici v Brně 

  Stejskalová, Marie
  Ulice, vrátnice se slepou stěnou a dům na sousední parcele daly budově charakter „výškové stavby naležato“, jenž je rozvíjen v uspořádání stavby. Budova, která „spadla“, zůstala viset nad terénem. Toto napětí umocňuje ...
 • Kompaktní město - aneb co nového se může ještě dít v Brně mezi nádražími 

  Stuchlík, Aleš
  Práce se zabývá problematikou brněnského hlavního nádraží a rozsáhlého území za tímto nádražím, včetně širších souvislostí v rámci železničního uzlu Brno a spádového regionu. Nádraží je v návrhu situováno v uživatelsky a ...
 • ZOO DVŮR KRÁLOVÉ - VSTUPNÍ PAVILON 

  Matulová, Eliška
  Nový vstupní pavilon do ZOO Dvůr Králové nad Labem inspirovaný africkou zvěří – tvar hřbetu sehnuté zebry. Bude obsahovat základní funkce jako vstup s pokladnami a turnikety, výstavní prostory s drobnou živou expozicí pro ...
 • B + B BARCELONA 

  Růžička, Tomáš
  B+B Barcelona – Gymnázium Barcelona – Vallcarca Vallcarca je čtvrť s velmi specifickým charakterem, členitou topografií, sociální strukturou, zástavbou dvojího měřítka, důležitým pěším tahem a místem, před kterým jsou velké ...
 • Tuvalu 

  Mikulcová, Lucia
  Kolik obyvatelů má město, z kterého pocházíte? Tuvalu má dvanáct tisíc a to není město. Je to krajina. Devět ostrovů v jižním Pacifiku téměř na datumové hranici. Na první pohled byste řekli, že je to ráj. Teplota ovzduší ...
 • Žabovřeské a Komínské louky 

  Medková, Veronika
  Návrat k přírodě
 • Staré Brno - MĚSTO MÍSTO TOVÁRNY 

  Hanousek, Jan
  Řešené území se nachází v oblasti Starého Brna v blízkosti Mendlova náměstí, které v současné době funguje jako dopravní uzel. Jedná se o plochu bývalé továrny Kras a na něj navazující území směrem k brněnskému výstavišti. ...
 • B + B BARCELONA 

  Kolomazník, Jiří
  Projekt školy do industriální čtvrti v Barceloně. Koncept projektu je vlozeni fce školy do prostoru starych tovarnich hal.
 • Městské lázně 

  Ruščák, Matej
  Projekt hledá odpověď na otázku jaké místo mají městské lázně v dnešní společnosti na specifickém případě ve vztahu k řece a k okolní zástavbě.Lázně pojíma jako prostor rekreačně spoločenský se silným důrazem na sociální ...
 • Městské lázně 

  Nová, Petra
  Stavba působí na venek jako kompaktní hmota narozdíl od příjemného relaxačního interiéru.
 • Městské lázně 

  Filipec, Jiří
  Prace se zabyva navrhem projektu lazni a
 • Městské lázně 

  Surá, Lucie
  „Jestliže včerejší koupel znamenala čistotu a zdraví, dnešní znamená požitek.“ „ … koupel je vyhrazena k potěše smyslů do sebe pohrouženého požitkářství.“ Luis Fernández - Galiano
 • Stavba v krajině - Winery 

  Chudý, Ivan
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom vinného hospodárstva a hotela pri obci Strachotín v Juhomoravskom Kraji. Projekt je riešením výroby a prezentácie vína, pričom doplnkovú funkciu konceptu tvorí objekt určený na prechodné ...
 • Náměstí svobody ve Znojmě 

  Křížek, Josef
  Josef Křížek, 6.roč., atelier doc. Ing. arch. Karla Havliše, Ústav navrhování 5, FA VUT, diplomní projekt, letní semestr, 2009/2010 Předmětem řešení byla lokalita náměstí Svobody ve Znojmě. Úloha byla řešena jako urbanisticko ...
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Wicherek, Štěpán
  Umístění komplexu administrativy a víceúčelového pavilonu se zázemím je v předpolí areálu, usazen v zeleném pásu při hlavní areálové příjezdové cestě. Budova administrativy je výškového charakteru a tvoří orientační prvek. ...
 • Městské lázně 

  Železná, Jana
  V rámci diplomního projektu je řešena novostavba městských lázní ve specifickém městském prostředí. Jde o stavbu společensko-rekreačního charakteru. Hlavní náplní proto není sportovní bazén s dráhami, ale prostory a bazény ...
 • Kompaktní město - aneb co nového se může ještě dít v Brně mezi nádražími 

  Šuška, Milan
  Diplomová práca je reakciou na pripravovaný územný plán Brno-Jižní centrum. Vytvára kus skutočného mesta s tradičnými mestskými priestormi a vertikálne premiešanými funkciami. Teória vzniku novej mestskej štvrte je výrazne ...
 • Městské lázně 

  Hrůza, Pavel
  Prostor pro svobodu duše i těla, v jednotě civilizace i přírody. Jasně definovaná dominanta umožňující naprosto svobodné počínání lidí uvnitř i vně.
 • ZOO DVŮR KRÁLOVÉ - VSTUPNÍ PAVILON 

  Dobisová, Šárka
  Zadáním práce je zpracování architektonické studie hlavního vstupního objektu do zoo ve Dvoře Králové. Budova spojuje funkce pokladen, různých možností občerstvení, prodeje suvenýrů, výtvarných dílen, přednáškového sálu a ...