Now showing items 1-1 of 1

  • Žabovřeské louky 

    Šárka, Jan
    Ve své diplomové práci se soustředím na některé problémy, jimž budeme čelit v tomto století. Kladu si otázky týkající se trvale udržitelného rozvoje, zvětšování počtu obyvatel planety a měst, zásobování měst jídlem, vztahu ...