Now showing items 1-1 of 1

  • Stavba v krajině - Winery 

    Radiansky, Matúš
    Zhrnutie základných zásad a inšpirácii návrhu: - využitie svažitej topografie pozemku k dosiahnutiu gravitačného spôsobu výroby vína - išpirácia tradičnou vinárskou architektúrov – zemou krytých pivníc - zohladnenie ...