Now showing items 1-1 of 1

  • Stavba v krajině - Winery 

    Ryšková, Marie
    Cílem mé práce bylo navržení centra vinařské kultury nadmístního významu, které by sloužilo jako reprezentace Moravského vinařství jak v rámci celorepublikovém, tak i v zahraničí. Stane se styčným bodem mezi odborníky - ...