Now showing items 1-1 of 1

  • Hradební okruh ve Znojmě - Nová Pražská brána 

    Viskupičová, Hana
    Hlavním předmětem návrhu byla dostavba bloku, solitérního objektu a vytvoření nových městských prostorů. Architektonická studie je zaměřena na vytvoření bydlení pro seniory a startovních bytů poblíž hradebního pásu ve Znojmě.