Now showing items 1-4 of 4

 • Objekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Horký, Jan
  Diplomová práce se řeší objekty vstupní zóny u připravované novostavby energeticko-papírenského závodu WANEMI a.s. v Zábřehu. Jde o objekt prezentačního pavilonu a administrativní budovu. Návrh se slučuje funkci kanceláří ...
 • Objekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Malovcová, Zoe
  Diplomová práce doplňuje svým návrhem rozsáhlý projekt společnosti Wanemi, a.s. v oblasti energetiky a papírenského průmyslu. Areál plánovaného papírenského závodu v průmyslové zóně „Leštinská“ v Zábřehu je logicky rozčleněn ...
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Machovská, Věra
  Při návrhu prezentačního pavilónu jsem se snažila navázat na svou předdiplomovou práci, ve které jsem řešila prostor biocentra, aby území působilo jednotným dojmem. Základní myšlenka při návrhu biocentra spočívala ve ...
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Pavelka, Vojtěch
  Objekt je jednopodlažní o výměře 1025 m2 s pochozí střechou zpřístupněnou bezbariérovou lávkou. Je zasazen do zelené vstupní zóny před plánovanou ekologickou papírnou. Prezentační a výstavní pavilon by měl být výjimečnou ...