Now showing items 1-8 of 8

 • Objekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Horký, Jan
  Diplomová práce se řeší objekty vstupní zóny u připravované novostavby energeticko-papírenského závodu WANEMI a.s. v Zábřehu. Jde o objekt prezentačního pavilonu a administrativní budovu. Návrh se slučuje funkci kanceláří ...
 • Objekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Malovcová, Zoe
  Diplomová práce doplňuje svým návrhem rozsáhlý projekt společnosti Wanemi, a.s. v oblasti energetiky a papírenského průmyslu. Areál plánovaného papírenského závodu v průmyslové zóně „Leštinská“ v Zábřehu je logicky rozčleněn ...
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Wicherek, Štěpán
  Umístění komplexu administrativy a víceúčelového pavilonu se zázemím je v předpolí areálu, usazen v zeleném pásu při hlavní areálové příjezdové cestě. Budova administrativy je výškového charakteru a tvoří orientační prvek. ...
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Svoboda, Petr
  kombinace žluté a zelené
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Říhová, Helena
  Náplní diplomové práce bylo řešení vstupní " zelené zóny" průmyslového areálu papírny Wanemi. Ve vstupní zóně je umístěn výstavní pavilon a objekt administrativní budovy. Detailněji se práce zabývá právě řešením výstavního ...
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Tomisová, Irena
  PRÁCE SE ZABÝVÁ NÁVRHEM PREZENTAČNÍHO PAVILONU PAPÍRNY WANEMI, A.S. V ZÁBŘEHU. V rámci továrny je řešeno prostorové uspořádání zelené zóny, ve kterém jsou umístěny objekty restaurace, administrativní budovy, dočasného ...
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Machovská, Věra
  Při návrhu prezentačního pavilónu jsem se snažila navázat na svou předdiplomovou práci, ve které jsem řešila prostor biocentra, aby území působilo jednotným dojmem. Základní myšlenka při návrhu biocentra spočívala ve ...
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Pavelka, Vojtěch
  Objekt je jednopodlažní o výměře 1025 m2 s pochozí střechou zpřístupněnou bezbariérovou lávkou. Je zasazen do zelené vstupní zóny před plánovanou ekologickou papírnou. Prezentační a výstavní pavilon by měl být výjimečnou ...