Now showing items 1-2 of 2

  • Hradební okruh ve Znojmě - Nová Pražská brána 

    Viskupičová, Hana
    Hlavním předmětem návrhu byla dostavba bloku, solitérního objektu a vytvoření nových městských prostorů. Architektonická studie je zaměřena na vytvoření bydlení pro seniory a startovních bytů poblíž hradebního pásu ve Znojmě.
  • Náměstí svobody ve Znojmě 

    Křížek, Josef
    Josef Křížek, 6.roč., atelier doc. Ing. arch. Karla Havliše, Ústav navrhování 5, FA VUT, diplomní projekt, letní semestr, 2009/2010 Předmětem řešení byla lokalita náměstí Svobody ve Znojmě. Úloha byla řešena jako urbanisticko ...