Now showing items 1-1 of 1

  • Archeologický park v Mikulčicích 

    Machek, Miloš
    Urbanisticko-architektonická studie, nastiňující vhodné řešení pro území národní kulturní památky, vytvářející předpoklad pro vznik důstojného archeologického parku.